Chi nhánh Quảng Châu của Thương Vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1305, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza No. 362 – 366 HuanshiDong Road

Điện thoại: (862)083-744984 ; (86) 137 6334 3693

Fax: (86 – 20) 8374 0461

Email:quangchau@moit.gov.vn; thuongvuqc@yahoo.com.cn

Tin nổi bật

Liên kết website