Thương vụ Việt Nam tại Cộng hoà Bê-la-rút

Địa chỉ: CH Belarus,220030, Minsk, Krasnoarmeyskaja str., 22a / 67

Điện thoại: +375 17 2260647

Fax: (+375) 172 260647

Email:by@moit.gov.vn

Điện thoại: 375333838889

Email: by@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website