Thương vụ Việt Nam tại Cô-oét (Kiêm nhiệm Ô-man, Ca-ta)

Địa chỉ: Phòng 09, Toà nhà 115, Phố 02, Khu 10, Salwa - Kuwait
Số điện thoại: 0096-5-9980-9655

Email:kw@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Điện thoại: 0096-5-9980-9655

Email: kw@moit.gov.vn; trantrunghieu119@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website