Bí thư thứ Hai – Phụ trách Thương vụ Trần Trung Hiếu

Bí thư thứ Hai – Phụ trách Thương vụ Trần Trung Hiếu

Điện thoại: 0096-5-9980-9655

Email: kw@moit.gov.vn; trantrunghieu119@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website