Phòng WTO và đàm phán thương mại

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 420

Điện thoại: 0422202245

Email: NgocQA@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205420

Email: trans@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205420

Email: phuongntla@moi.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website