Phòng Luật pháp quốc tế

Địa chỉ: Tầng 6, 54 Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (04) 22 205 493

Fax: (04) 22 205 493

Điện thoại: 0422205493

Email: giangbtb@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.5493

Email: phuongvmn@moit.gov.vn

Điện thoại: 2220.5493

Email: hahth@moit.gov.vn

Điện thoại: 02422205493

Email: hanhnd@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website