Phòng Hành chính - Trị sự

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39387165

Fax: 04.39387164

Điện thoại: 024.3934.1562

Email: namnt.nxbct@moit.gov.vn

Tin nổi bật

Liên kết website