Khoa Điện

Địa chỉ: Tầng 5, A7, cơ sở chính

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Email: minhpv.haui@gmail.com

Email: thichvh@gmail.com

Tin nổi bật

Liên kết website