Phòng Tổ chức Hành chính

Địa chỉ: Tầng 1, A1, co sở 1

Điện thoại: 043.7655121

Fax: 043.7655261

Email:dhcnhn@haui.edu.vn

Email: nvthien1970@gmail.com

Điện thoại: 0437655121211

Email: thuhuong@haui.edu.vn

Điện thoại: 0437655121211

Email: quantm@haui.edu.vn

Tin nổi bật

Liên kết website