Trung tâm Công nghệ thuộc da

Địa chỉ: Ngô Gia Tự, P. Đồng Nguyên, TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (022) 23745748 - (024) 38454214

Chức năng nhiệm vụ

Tin nổi bật

Liên kết website