Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc

  • Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website