A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng Nai đặt mục tiến tới trung hòa các-bon vào năm 2045

Tại Quyết định số 385/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu giảm phát thải 20% trong giai đoạn 2025-2030; giảm 45% phát thải trong giai đoạn 2030-2035; đạt trung hoà các-bon trong giai đoạn 2035-2045 và sẽ tiến tới phát thải khí nhà kính bằng 0 giai đoạn 2045-2050. 

Mục tiêu của Đề án nhằm đánh giá được đúng thực trạng phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đó, Đồng Nai xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giảm thiểu khí các-bon của tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của cả nước theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Đồng thời, xây dựng lộ trình và cách thức thực hiện trong việc cắt giảm phát thải trên địa bàn toàn tỉnh theo lộ trình tham chiếu của các khu vực lân cận và đã tích hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Nai. Lộ trình cụ thể sẽ được tham luận và thống nhất trong quá trình thực hiện Đề án nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả thi cũng như xét đến các yếu tố đặc trưng của tỉnh.

Tại đề án này, tỉnh chọn 7 ngành nghề, lĩnh vực để nghiên cứu và thực hiện giảm thiểu carbon là: năng lượng; giao thông; công nghiệp; môi trường; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; xây dựng và vật liệu; khu đô thị. Đây đều là ngành nghề, lĩnh vực, khu vực phát triển kinh tế trọng điểm, có tỷ lệ phát thải cao và có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực nhất từ biến đổi khí hậu.

Trước mắt, giai đoạn từ nay đến năm 2030, tỉnh khuyến khích sử dụng điện và năng lượng xanh trong giao thông vận tải; sử dụng xăng E5; giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp; đồng thời, tăng tỷ lệ hấp thụ carbon, tỷ lệ xử lý chất thải với kết quả bằng hoặc cao hơn mục tiêu Chính phủ đưa ra tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25-7-2022 phê duyệt Đề án Những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Giải pháp đặt ra là xác định chi tiết tiềm năng các nguồn năng lượng. Phát triển mạnh các dự án năng lượng mới không phát thải như: sản xuất nhiên liệu hydrogen, amoniac xanh; phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng. Cùng với đó, hình thành cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ carbon, đảm bảo năm 2030 thị trường tín chỉ carbon của tỉnh được vận hành, kết nối với các thị trường trong nước, các nước khu vực và trên thế giới.

Về tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Ban Chỉ đạo về Tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; đồng thời, Ban Chỉ đạo về Tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai còn chỉ đạo, điều phối triển khai thực hiện Đề án theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Căn cứ các nội dung của Đề án này, các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về Tăng trưởng xanh tỉnh Đồng Nai trong công tác tham mưu, đề xuất các nội dung của Đề án; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổng hợp, thống kê các số liệu về chất thải và quản lý chất thải, thông tin về quản lý sử dụng đất; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc huy động vốn vay nước ngoài, vốn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, các đối tác song phương và đa phương đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định. 

Sở Công Thương chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, trong đó tập trung vào số liệu về vấn đề sử dụng năng lượng, sử dụng nhiên liệu trên địa bàn, kho chứa sản phẩm dầu khí, nhiên liệu tình hình phát triển các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp. Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến chuyển đổi năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, các khu công nghiệp giảm phát thải, hoặc dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng, logistics, các dự án quản lý bởi ngành Công Thương. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương các dự án liên quan đến cơ sở hạ  tầng năng lượng, logistics, các dự án quản lý bởi ngành Công Thương. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương các dự án liên quan chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn (sử dụng tiết kiệm năng lượng, sử dụng nhiệt tuần hoàn).

Cũng trong giai đoạn này, tỉnh sẽ có báo cáo mục tiêu, thời hạn giảm phát thải cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực trọng điểm và toàn tỉnh. Báo cáo phát triển chiến lược chuyên ngành và đa ngành nhằm giảm thiểu carbon trong các ngành kinh tế trọng điểm. Báo cáo phương án, lộ trình chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp và trung tâm logistics để đạt mục tiêu net zero năm 2050.


Tác giả: Ngọc Hân

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website