A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện quy hoạch phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Ninh Bình

Theo báo cáo của Tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã có 17 cụm công nghiệp được thành lập, mở rộng với tổng diện tích 616,22 ha.

Trong đó: 7 CCN với diện tích 200,8ha đã giao cho Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp làm chủ đầu tư, gồm các CCN: Ninh Phong (13 ha), Yên Ninh (6,76 ha), Đồng Hướng (35,8936 ha), Mai Sơn (36,57 ha), Phú Sơn (43,19 ha), Sơn Lai (28,216 ha), Khánh Nhạc (37,18 ha); 01 CCN (Ninh Vân) do UBND huyện Hoa Lư làm chủ đầu tư (nay đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư huyện Hoa Lư) với diện tích thành lập là 30,64ha; 09 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư với diện tích 384,7654 ha (gồm các CCN: Gia Vân (74,77 ha), Gia Phú (50 ha), Khánh Thượng (50 ha), Cầu Yên (13,735 ha), Khánh Thành (50 ha), Văn Phong (50 ha), Gia Lập (39,95 ha), Khánh Hải II (20 ha), Khánh Hải I (36,3104 ha).

Về vấn đề quy hoạch các cụm công nghiệp

Ngày 31/12/2002, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, theo đó toàn tỉnh đã quy hoạch và định hướng phát triển 22 cụm công nghiệp và 01 bến cảng với tổng diện tích đất quy hoạch là 795,4 ha. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đã có một số thay đổi so với Quy hoạch ban đầu được phê duyệt như: Có 04/22 cụm công nghiệp với diện tích 240 ha đã được chuyển thành khu công nghiệp (CCN Ninh Phúc 1, CCN Ninh Phúc 2 thành KCN Khánh Phú; CCN Gián Khẩu thành KCN Gián Khẩu và CCN Khánh Cư thành KCN Khánh Cư); có 04/22 Cụm công nghiệp với diện tích 199,4 ha được chuyển đổi mục đích phục vụ mở rộng Tp. Ninh Bình và khu du lịch Vân Long (gồm diện tích CCN Ninh Khánh, CCN Ninh Tiến, CCN Ninh Mỹ, CCN Gia Vân) và bổ sung thêm 03 cụm công nghiệp là CCN làng nghề Ninh Vân (huyện Hoa Lư), CCN thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh) và CCN Phú Sơn (huyện Nho Quan). Do vậy, đến năm 2013 trên địa bàn toàn tỉnh có 17 cụm công nghiệp với tổng quy mô diện tích 447,78 ha.

Năm 2014, để đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp tại các địa phương có nhiều lợi thế và gắn việc phát triển với việc liên kết các ngành thương mại và dịch vụ trong phát triển kinh tế, ngày 23/7/2014 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020 có 13 CCN với tổng diện tích 380,14 ha, trong đó có 10 CCN đã được quy hoạch, gồm: CCN làng nghề Ninh Phong, CCN Cầu Yên (TP Ninh Bình); CCN làng nghề Ninh Vân (huyện Hoa Lư); CCN làng nghề Gia Sinh (Gia Viễn); CCN Yên Ninh (Yên Khánh); CCN Đồng Hướng (Kim Sơn); CCN Mai Sơn (Yên Mô); CCN Phú Sơn, CCN Đồng Phong, CCN Sơn Lai (Nho Quan) và đề nghị bổ sung Quy hoạch 03 CCN (CCN Khánh Thượng (Yên Mô); CCN làng nghề Ninh Hải (Hoa Lư); CCN Xích Thổ (Nho Quan). 

Năm 2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rà soát và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động địa phương, nhất là đối với các địa phương không có đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó đến năm 2020 quy hoạch 24 CCN với diện tích 565,5 ha và đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh quy hoạch 25 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 946,3ha. 

Trong quá trình triển khai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, cụ thể như sau: Điều chỉnh tiến độ đầu tư đến năm 2020 của một số CCN trên địa bàn tỉnh như: Gia Phú, Gia Vân, Khánh Thượng, Yên Lâm, Khánh Hồng, Khánh Thành, Khánh Hải I, Đồng Hướng, Khánh Hải II, Xích Thổ; rút ra khỏi quy hoạch phát triển các CCN: Đồng Phong (huyện Nho Quan) 50 ha, CCN Gia Thắng - Gia Tiến (huyện Gia Viễn) 40 ha, Khánh Hồng (23 ha) và Khánh Tiên (40 ha) tại huyện Yên Khánh; bổ sung CCN Văn Phong (huyện Nho Quan) 50 ha, CCN Gia Lập (huyện Gia Viễn) 40 ha và CCN Khánh Lợi (huyện Yên Khánh) 63 ha, CCN Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) 45 ha; điều chỉnh tăng diện tích CCN Gia Vân từ 50 ha lên 74,77 ha; CCN Ninh Phong từ 13 ha lên 45,35 ha; CCN Khánh Thượng từ 50 ha lên 71,494 ha. Như vậy, sau khi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp, đến tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 25 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.023,705 ha.


Nguồn:Cổng TTĐT Ninh Bình Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website