A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các mặt hàng Việt Nam xuất, nhập khẩu sang các nước Bắc Âu trong năm 2021

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển gửi đến bạn đọc và quý doanh nghiệp thông tin chi tiết các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu, nhập khẩu sang Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Iceland, Latvia trong năm 2021.

1. Chi tiết 1069 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hóa sang Thụy Điển, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 1069 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2021 theo mã HS 6 số, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Thụy Điển.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/1069-mặt-hàng-Việt-Nam-xuất-khẩu-sang-Thụy-Diển-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

2. Chi tiết 763 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Thụy Điển, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 763 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển trong năm 2021 theo mã HS 6 số, và thị phần hàng Thụy Điển tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/763-mặt-hàng-Việt-Nam-nhập-khẩu-từ-Thụy-Diển-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

3. Chi tiết 833 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Đan Mạch, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 833 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch trong năm 2021 theo mã HS 6 số, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Đan Mạch.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/833-mặt-hàng-Việt-Nam-xuất-khẩu-sang-Dan-Mạch-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

4. Chi tiết 965 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch trong năm 2020 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Đan Mạch, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 965 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch trong năm 2021 theo mã HS 6 số, và thị phần hàng Đan Mạch tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/965-mặt-hàng-Việt-Nam-nhập-khẩu-từ-Dan-Mạch-năm-2021-và-thị-phần.xlsx

5. Chi tiết 1265 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 1265 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy trong năm 2021 theo mã HS 6 số, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Na Uy.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/1265-mặt-hàng-Việt-Nam-xuất-khẩu-sang-Na-Uy-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

6. Chi tiết 533 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Na Uy, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 533 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Na Uy trong năm 2021 theo mã HS 6 số, và thị phần hàng Na Uy tại Việt Nam. 

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/533-mặt-hàng-Việt-Nam-nhập-khẩu-từ-Na-Uy-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

7. Chi tiết 731 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Iceland, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 731 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Iceland trong năm 2021 theo mã HS 6 số, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Iceland.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/731-mặt-hàng-Việt-Nam-xuất-khẩu-sang-Iceland-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

8. Chi tiết 257 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng xuất khẩu hàng hoá sang Latvia, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 257 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Latvia trong năm 2021 theo mã HS 6 số, so sánh với tổng nhập khẩu các mặt hàng tương tự để tính thị phần từng mặt hàng này tại Latvia.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/257-mặt-hàng-Việt-Nam-xuất-khẩu-sang-Latvia-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx

9. Chi tiết 98 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Latvia trong năm 2021 và thị phần

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu tiềm năng kinh doanh với Latvia, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia) tổng hợp 98 mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Latvia trong năm 2020 theo mã HS 6 số, và thị phần hàng Latvia tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại: https://vietnordic.com/wp-content/uploads/2022/07/98-mặt-hàng-Việt-Nam-nhập-khẩu-từ-Latvia-năm-2021-và-thị-phần-1.xlsx


Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website