A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2022 theo Hiệp định CPTPP

Ngày 04 tháng 7 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1334/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2022 theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.  

Thương nhân có nhu cầu được cấp hạn ngạch để hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP năm 2022 theo Quyết định nêu trên, thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định CPTPP.

Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công Thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô theo CPTPP.

Quyết định xem tại đây.


Nguồn:Cục Xuất nhập khẩu Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website