A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề cương chiến lược phát triển các ngành thép, ô tô, sữa, thị trường bán lẻ Việt Nam

Bộ Công Thương đăng tải toàn văn Dự thảo Đề cương chiến lược phát triển các ngành thép, ô tô, sữa, thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045 để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 151-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tại cuộc họp ngày 27 tháng 3 năm 2024 về việc giao Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương hoàn thiện Đề cương chiến lược phát triển các ngành thép, ô tô, sữa, thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Công Thương đăng tải toàn văn dự thảo nội dung Đề cương, lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự thảo. 

Nội dung chi tiết, xem tại đây. 

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương. Thông tin liên hệ: Thái Quốc Hải - Điện thoại: 0944566866; Email: Haitq.clct@moit.gov.v


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website