A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến về hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP

Bộ Công Thương lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân  đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Hồ sơ gồm: (i) Tờ trình Chính phủ số 9235/TTr-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; (ii) Báo cáo số 293/BC-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; (iii) Báo cáo số 294/BC-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc báo cáo đánh giá tác động Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP; (iv) Văn bản số 9236/BCT-XNK ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 14/2018/NĐ-CP.

Chi tiết, xem tại link dưới đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/122np0d0E89RhaFxkjPyavFuUP7XGoWUm?usp=sharing
Đầu mối liên hệ: Anh Bùi Anh Dũng, chuyên viên Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, điện thoại 024-22205353, email: dungba@moit.gov.vn.


Nguồn:Cục Xuất nhập khẩu Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website