A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022

Ngày 22/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-BCT về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022. 

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 17.01) phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là 113.000 tấn, gồm lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô 79.000 tấn; lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện 34.000 tấn.

Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường thông qua phương thức đấu giá tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022 vào tháng 9/2022.

Đối tượng áp dụng, thương nhân được đăng ký tham gia, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đăng ký tham gia và trúng đấu giá, nguyên tắc và quy trình, thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022 và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Sau khi kết thúc Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022, Hội đồng có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương về kết quả phân giao để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường cho thương nhân trúng đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chi tiết Quyết định, xem tại đây.


Nguồn:Cục Xuất nhập khẩu Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website