A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019, theo đó, Chương trình tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. 

Thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình năm 2025, Bộ Công Thương đề nghị các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, căn cứ theo nội dung Chương trình, xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2025 và gửi về Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương tại địa chỉ số 54, đường Hai Bà  Trưng, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và gửi bản mềm theo địa chỉ email: VietVT@moit.gov.vn trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:

- Danh mục đề xuất nhiệm vụ và kinh phí (theo Phụ lục I, II);

- Dự toán kinh phí chi tiết của nhiệm vụ (theo Phụ lục III). 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ với chuyên viên: Trần Văn Việt, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, điện thoại 02422202356. 

Chi tiết, xem tại đây. 


Nguồn:Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website