A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng 26/7, tại thị xã Nghi Sơn, Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, tổ chức Hội nghị Tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các cấp, các ngành và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị do Sở Công Thương phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức với mục tiêu tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, nhằm chia sẻ, hệ thống lại những điểm quan trọng về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, nhận diện thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp bất chính. Thông qua chuỗi các hoạt động tuyên truyền tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội và sự chung sức của các tầng lớp Nhân dân về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đại diện Sở Công Thương Thanh Hóa sau Hội nghị này, các tầng lớp nhân dân sẽ có bước chuyển mới trong nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc Vận động, có phương pháp tiếp cận thông tin pháp lý cập nhật về bán hàng đa cấp và bảo vệ người tiêu dùng, giúp mỗi người tự bảo vệ bản thân và góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền cho gần 2.000 cán bộ, công chức quản lý nhà nước, người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phát triển sản phẩm OCOP, tạo ra sản phẩm hàng hoá có chất lượng, thúc đẩy tiêu dùng hàng hoá sản xuất trong nước, trong tỉnh.

Hội nghị được tổ chức, nhằm thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch hành động số 33-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông và tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và nhận diện các dấu hiện bán hàng đa cấp bất chính cho các cấp, các ngành và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thường Xuân. Hiện nay, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả đáng kể, với khoảng hơn 80% người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước và ưu tiên lựa chọn hàng Việt khi mua sắm, tiêu dùng. Phong trào người Việt dùng hàng Việt đang ngày một lan tỏa sâu rộng, hình thành một nét văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng dân cư địa phương, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam, hàng Thanh Hoá tiếp tục phát triển.


Tác giả: Linh Lê

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website