A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai giảng Lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2024

Ngày 6/5, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức khai giảng Lớp nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Đây là lớp học thường niên nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho người lao động. 

Với nhiều kiến thức thiết thực, các tình huống và bài tập cụ thể như phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ; quản lý chất thải; hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh xăng dầu và bảo vệ môi trường, các giảng viên đã chỉ rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường cũng như vai trò của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này. 

Sau khi kết thúc lớp học, các học viên thực hiện bài kiểm tra và được cấp chứng nhận hoàn thành lớp học, có giá trị trong 5 năm.

Các học viên nghe phổ biến về quy định lớp học, kiểm tra và các điều kiện nhận chứng chỉ (Ảnh Petrolimex)

Xăng dầu vốn là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Chính vì thế, các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ nghiêm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực... Đối với bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của hệ thống văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường như Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Dầu khí 2013; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu…

Toàn cảnh lớp học trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Công ty xăng dầu Khu vực II (Ảnh Petrolimex)

Ngoài ra, nghị định số 83/2014/NĐ-CP cũng quy định, cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng xác định rõ, “Phát triển bền vững” là xu thế tất yếu trong chiến lược, định hướng phát triển chung của cả ngành. Tập đoàn đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn đối với các cơ sở trực thuộc như các giải pháp quản lý chất thải, ứng phó sự cố tràn dầu, thu hồi hơi phát tán tại các công trình xăng dầu, mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng và ô nhiễm môi trường cho hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật Petrolimex quản lý và khai thác; đặc biệt là việc đầu tư kinh phí trang bị, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao hệ số an toàn, giảm thiểu tác động có hại tới môi trường và duy trì các điều kiện an toàn tại các cơ sở của Petrolimex. 

Song song đó, Tập đoàn đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp với sự phát triển chung của thế giới, góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh trong tương lai.


Tác giả: Bảo Ngân

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website