Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

  • Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website