A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Dừng hoạt động Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt từ 14/8/2023

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Theo đó, Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, tỉnh Lạng Sơn chấm dứt hoạt động kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định và căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt được thành lập theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt chấm dứt tất cả các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kể từ ngày 14/8/2023 Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn làm việc tại Đội QLTT số 8 (Trạm KSLH Dốc Quýt)

Hiện tại, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức bảo quản nguyên trạng tài sản, kinh phí, hồ sơ, tài liệu, con dấu của Trạm KSLH Dốc Quýt trong khi chờ biện pháp xử lý; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh sau khi giải thể Trạm KSLH Dốc Quýt; tham mưu tổ chức, sắp xếp lại biên chế trong toàn Cục sau khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức, hoạt động của Đội Quản lý thị trường số 8 đảm bảo phù hợp, ổn định để tiếp tục triển khai nhiệm vụ.


Nguồn:Tổng cục Quản lý thị trường Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website