A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chưa có chủ đầu tư nào gửi hồ sơ đàm phán hợp đồng mua bán điện và giá điện

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương và Cục Điều tiết Điện lực về việc đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện cho các dự án chuyển tiếp, ngày 9/3/2023 vừa qua, Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EPTC) đã có văn bản 1790/EPTC-KDMĐ gửi tới 85 chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp đề nghị các vấn đề sau:

- Rà soát các hồ sơ pháp lý của Dự án tuân thủ các quy định pháp luật về
đầu tư, xây dựng và có ý kiến của Đơn vị vận hành Hệ thống điện về khả năng
hấp thụ của Hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất của lưới điện
liên quan đến Dự án (theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày
03/10/2022).

- Xây dựng phương án giá điện theo phương pháp chiết khấu dòng tiền
tương tự theo hướng dẫn tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của
Bộ Công Thương.

- Cung cấp các hồ sơ tài liệu của Dự án theo danh mục (như Phụ lục).

Theo thông tin cập nhật, EPTC cho biết đến ngày 18/3/2023 vẫn chưa có chủ đầu tư nào trong số 85 chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp gửi hồ sơ theo các đề nghị nêu trên.

Để có cơ sở triển khai theo đàm phán theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền, EVN/EPTC mong muốn sớm nhận được hồ sơ tài liệu từ các chủ đầu tư dự án chuyển tiếp để có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.


Nguồn:EVN Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website