A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số điểm cần lưu ý tại Thị trường Bắc Âu

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin được gửi tới quý độc giả và doanh nghiệp một số điểm cần lưu ý về Thị trường Bắc Âu để tham khảo: 

Doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm nhà cung cấp sản phẩm dệt may

Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm dệt may trên chất liệu microfiber.

Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ doanh nghiệp bằng tiếng Anh cho Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu theo địa chỉ email: se@moit.gov.vn trước ngày 05 tháng 4 năm 2023. 

Giới thiệu một số quy định nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 1: Chỉ thị về Bao bì và chất thải bao bì  và một số qui định khác

Vật liệu đóng gói sản phẩm ở Bắc Âu phải tuân thủ nhiều quy định về sản phẩm, bao gồm các hạn chế về hóa chất và kim loại nặng, yêu cầu tái chế, ghi nhãn và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, theo yêu cầu chúng của EU.

Chỉ thị 94/62/EC về Bao bì và chất thải Bao bì

Chỉ thị 94/62/EC nhằm mục đích hài hòa hóa việc quản lý bao bì và chất thải bao bì trên toàn EU để giảm thiểu tác động môi trường của chất thải bao bì.

Chỉ thị cũng nhằm mục đích đảm bảo rằng thị trường nội bộ của EU hoạt động tốt và tránh mọi trở ngại có thể ngăn cản sự cạnh tranh trong thị trường.

Chỉ thị này áp dụng cho tất cả các loại bao bì mà không tính đến vật liệu được sử dụng và tất cả chất thải bao bì - được sử dụng hoặc thải ra - ở các mức độ như:

  • Thương mại;
  • Văn phòng;
  • Cửa hàng;
  • Hộ gia đình;
  • Công nghiệp.

Hạn chế kim loại nặng

Chỉ thị 94/62/EC hạn chế nồng độ của bốn kim loại nặng sau đây trong bao bì và chất thải bao bì ở mức 100 ppm:

  • Chì;
  • Cadmi;
  • Thủy ngân;
  • Hexavalent Chromiom.

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)

EPR là một công cụ chính sách yêu cầu các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất ở các quốc gia thành viên EU mở rộng phạm vi trách nhiệm tài chính của họ đối với giai đoạn hậu tiêu dùng sản phẩm. Theo Chỉ thị 94/62/EC, các nhà sản xuất và nhập khẩu phải trả phí cho tổ chức EPR để thu gom, xử lý và tái chế bất kỳ bao bì và rác thải đóng gói nào mà người tiêu dùng thải bỏ (hoặc tự quản lý quy trình).

Quy định REACH đối với vật liệu đóng gói

REACH là một quy định của EU điều chỉnh các chất bao gồm hóa chất, kim loại nặng và chất ô nhiễm đối với hầu hết các sản phẩm được đưa vào thị trường EU. REACH cũng bao gồm các vật liệu đóng gói.

REACH áp dụng cho các vật liệu đóng gói, chẳng hạn như sau:

·        Bao bì nhựa (ví dụ: bao bì dạng vỉ)

·        Bao bì bìa cứng (ví dụ: hộp quà tặng đồng hồ)

·        Gỗ (ví dụ: hộp trang sức)

·        Thép (ví dụ: hộp đựng thực phẩm)

REACH liệt kê một số chất có thể chứa trong vật liệu đóng gói. Dưới đây là một vài ví dụ:

·        Bisphenol P (tiềm năng sử dụng trong nhựa);

·        Dihexyl Phthalate (độc cho sinh sản);

·        Cadmium oxit (gây ung thư);

·        Oxit boric (tiềm năng sử dụng trong hộp giấy);

·        Borat ngọn lửa (tiềm năng sử dụng trong hộp giấy).

Nếu vật liệu đóng gói chứa quá nhiều chất bị hạn chế theo Phụ lục XVII, thì việc nhập khẩu hoặc bán tại thị trường chung EU là không được phép. Doanh nghiệp sẽ bị phạt nặng và bị thu hồi sản phẩm.

Ngoài ra, nếu sản phẩm chứa các chất được liệt kê trong Danh sách SVHC với số lượng lớn hơn 0,1%, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất nên tải dữ liệu liên quan lên cơ sở dữ liệu SCIP và thông báo cho khách hàng (khi có yêu cầu). 

Chỉ thị 2000/29/EC và 2004/2022/EC

Hàng nhập khẩu vào EU có bao bì bằng gỗ và các sản phẩm thực vật khác có thể phải tuân theo các biện pháp kiểm dịch thực vật theo Chỉ thị 2000/29/EC.     

Liên quan đến đóng gói bằng gỗ, các quy định được đưa ra bởi Chỉ thị của Ủy ban 2004/2002/EC quy định rằng các gói gỗ thuộc bất kỳ loại nào (thùng, hộp, thùng, thùng phuy, pallet, pallet hộp và các bảng tải hàng khác, giá đỡ pallet, v.v.) phải trải qua một trong các phương pháp xử lý đã được phê duyệt quy định trong Phụ lục I của Tiêu chuẩn quốc tế FAO về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 15 và phải có nhãn hiệu tương ứng như quy định trong Phụ lục II. 

 Giới thiệu một số quy định nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 2: phân loại, ghi nhãn và đóng gói (CLP)

Quy định về Phân loại, Ghi nhãn và Đóng gói (CLP) (EC) 1272/2008 dựa trên Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe và môi trường, như cũng như bảo đảm việc tự do di chuyển các chất, hỗn hợp và sản phẩm.

Quy định CLP đã sửa đổi Chỉ thị về các chất nguy hiểm 67/548/EEC, Chỉ thị về các chế phẩm nguy hiểm 1999/45/EC và Quy định (EC) 1907/2006 (REACH) và kể từ ngày 1/6/2015, là luật duy nhất có hiệu lực tại EU để phân loại và ghi nhãn các chất và hỗn hợp các chất.

CLP ràng buộc về mặt pháp lý giữa các quốc gia thành viên và áp dụng trực tiếp cho tất cả các ngành công nghiệp. CLP yêu cầu các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng tiếp theo các chất hoặc hỗn hợp phải phân loại, dán nhãn và đóng gói các hóa chất nguy hiểm một cách thích hợp trước khi đưa ra thị trường.

Khi thông tin liên quan (ví dụ: dữ liệu độc tính) về một chất hoặc hỗn hợp đáp ứng các tiêu chí phân loại trong CLP, các mối nguy hiểm của một chất hoặc hỗn hợp được xác định bằng cách chỉ định một loại và loại nguy cơ nhất định. Các loại nguy hiểm trong CLP bao gồm các nguy cơ về thể chất, sức khỏe, môi trường và các nguy cơ bổ sung.

Sau khi một chất hoặc hỗn hợp được phân loại, các mối nguy đã xác định phải được thông báo cho các tác nhân khác trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả người tiêu dùng. Ghi nhãn mối nguy cho phép phân loại mối nguy, cùng với nhãn và bảng dữ liệu an toàn, được truyền đạt tới người sử dụng để cảnh báo họ về sự hiện diện của mối nguy và nhu cầu quản lý các rủi ro liên quan.

CLP đặt tiêu chí chi tiết cho các yếu tố ghi nhãn: chữ tượng hình, từ báo hiệu và tuyên bố tiêu chuẩn về nguy cơ, phòng ngừa, ứng phó, lưu trữ và loại bỏ, đối với mọi loại nguy cơ, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn đóng gói chung để đảm bảo cung cấp an toàn các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Ngoài việc truyền đạt các mối nguy thông qua các yêu cầu ghi nhãn, CLP còn là cơ sở cho nhiều quy định pháp luật về quản lý rủi ro hóa chất.

Nhãn phải được dán chắc chắn vào một hoặc nhiều bề mặt của bao bì và phải bao gồm những nội dung sau:

·        Tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà cung cấp;

·        Số lượng danh nghĩa của một chất hoặc hỗn hợp trong các gói được cung cấp cho người tiêu dùng (trừ khi số lượng này được chỉ định ở nơi khác trên gói);

·        Số nhận dạng sản phẩm;

·        Nếu áp dụng, các biểu tượng nguy hiểm, từ báo hiệu, tuyên bố nguy hiểm, tuyên bố phòng ngừa và thông tin bổ sung theo yêu cầu của pháp luật khác.

CLP đặt ra các yêu cầu chung về ghi nhãn để đảm bảo sử dụng và cung cấp an toàn các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Áp dụng một số miễn trừ ghi nhãn, ví dụ: đối với các chất và hỗn hợp chứa trong bao bì nhỏ (thường dưới 125 ml) hoặc khó dán nhãn. Các ví dụ khác được liệt kê trong Mục 1.3 của Phụ lục I của Quy chế CLP. Các trường hợp miễn trừ cho phép nhà cung cấp bỏ qua các tuyên bố về mối nguy hiểm và/hoặc biện pháp phòng ngừa hoặc các chữ tượng hình khỏi các thành phần nhãn thường được yêu cầu theo CLP.

Việc đóng gói hóa chất nguy hiểm phải được thiết kế, xây dựng và buộc chặt để các chất bên trong không thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Vì vậy, các vật liệu đóng gói phải chắc chắn, đồng thời có khả năng chống hư hại do các chất bên trong.

Bao bì của một hóa chất không được thu hút hoặc khơi dậy sự tò mò của trẻ em hoặc đánh lừa người tiêu dùng. Bao bì không được có hình thức hoặc kiểu dáng tương tự dùng cho thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm, mỹ phẩm.

Ngoài ra, các quy trình sau đây là một phần của CLP:

Phân loại và ghi nhãn hài hòa

Việc phân loại và ghi nhãn một số hóa chất độc hại được hài hòa để đảm bảo quản lý rủi ro đầy đủ trên toàn EU.

Các quốc gia thành viên và nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng tiếp theo có thể đề xuất phân loại và ghi nhãn hài hòa (CLH) của một chất. Chỉ các quốc gia thành viên mới có thể đề xuất sửa đổi bản hài hòa hiện có và gửi đề xuất CLH khi một chất là hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn hoặc bảo vệ thực vật.

Tên hóa học thay thế trong hỗn hợp 

Thông qua quy trình này, các nhà cung cấp có thể yêu cầu sử dụng tên hóa học thay thế cho một chất có trong hỗn hợp, để bảo vệ tính chất bí mật của hoạt động kinh doanh và đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ. Mọi yêu cầu về tên hóa học thay thế được ECHA chấp thuận sẽ có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên EU.

Cơ sở dữ liệu C&L

Nghĩa vụ thông báo theo CLP yêu cầu các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu gửi thông tin phân loại và ghi nhãn cho các chất mà họ đang đưa ra thị trường cho Cơ sở dữ liệu C&L của ECHA.

Tham khảo thêm:

·        Hướng dẫn về CLP

·        Hướng dẫn về Ghi nhãn và Đóng gói theo Quy định CLP.          

4.  Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 3: nhãn CE

Một số sản phẩm khi tiêu thụ tại thị trường Bắc Âu cũng như thị trường EU yêu cầu phải được dán nhãn CE.

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne”, có nghĩa là tiêu chuẩn châu Âu, có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. CE Marking là tên chính thức của CE.

Một sản phẩm nếu gắn nhãn CE đồng nghĩa với việc nó có thể lưu thông tự do trong thị trường châu Âu, được pháp luật của Liên minh châu Âu công nhận.

Khi một sản phẩm có dấu CE có nghĩa là sản phẩm đó đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, và bảo vệ môi trường của EU.

Chứng nhận CE cũng được coi như “hộ chiếu thương mại” để sản phẩm vào thị trường EU.

Dưới đây là một số chỉ thị và quy định bắt buộc sản phẩm phải có dấu CE:

·        Chỉ thị RoHS;

·        Chỉ thị điện áp thấp;

·        Chỉ thị EMC;

·        Chỉ thị thiết bị vô tuyến;

·        Chỉ thị an toàn đồ chơi;

·        Quy định về thiết bị bảo hộ cá nhân;

·        Chỉ thị máy móc.

25 nhóm sản phẩm yêu cầu phải dán nhãn CE theo Chỉ thị cách tiếp cận mới:

·        Thiết bị y tế cấy ghép hoạt động;

·        Thiết bị đốt nhiên liệu khí;

·        Các sản phẩm dùng để lắp đặt cáp treo được thiết kế để chở người;

·        Các sản phẩm xây dựng;

·        Các sản phẩm liên quan đến năng lượng;

·        Các thiết bị, hệ thống điện, điện từ tương thích;

·        Thiết bị và hệ thống bảo vệ dự định sử dụng trong môi trường có khả năng gây nổ;

·        Chất nổ dùng trong dân dụng;

·        Nồi hơi nước nóng;

·        Thiết bị y tế chẩn đoán in vitro;

·        Thang máy;

·        Các thiết bị điện hạ thế;

·        Máy móc;

·        Dụng cụ đo lường;

·        Các thiết bị y tế;

·        Các sản phẩm phát thải tiếng ồn trong môi trường;

·        Các dụng cụ cân không tự động;

·        Thiết bị bảo vệ cá nhân;

·        Thiết bị áp suất;

·        Pháo hoa;

·        Thiết bị đầu cuối đài phát thanh và viễn thông;

·        Các sản phẩm giải trí;

·        Hạn chế các chất độc hại trong các thiết bị điện và điện tử;

·        Đồ chơi;

·        Bình áp lực đơn giản.

Việc dán nhãn CE lên sản phẩm cũng được EU qui định nghiêm ngặt. Với mỗi sản phẩm khác nhau qui định về việc dán nhãn cũng sẽ khác nhau. Một số qui định chung như sau:

·        Kích thước của biểu tượng dấu “CE” khi tăng hay giảm thì tỷ lệ vẫn phải được giữ nguyên;

·        Dấu “CE” được đặt theo chiều thẳng đứng và kích thước không được nhỏ hơn 5mm;

·        Dấu “CE” phải đặt ở vị trí không bị các logo khác che khuất.

Dấu CE có thể được tìm thấy trên mọi thứ, từ bộ sạc điện thoại và bảng điều khiển trò chơi cho đến mũ bảo hiểm xe đạp, kính râm và gấu bông. Dấu CE không phải là tùy chọn trong trường hợp một hoặc nhiều chỉ thị và quy định CE áp dụng cho sản phẩm. Tương tự như vậy, các sản phẩm nằm ngoài phạm vi của các chỉ thị và quy định đó không được đánh dấu CE.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách xác định các sản phẩm phải dán nhãn CE:

Đồ chơi

Các sản phẩm đồ chơi được thiết kế hoặc dành cho trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng phải tuân theo Chỉ thị về An toàn đồ chơi và do đó cần phải được đánh dấu CE.

Để tuân thủ chỉ thị, bên cạnh việc chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan như DoC và tệp kỹ thuật, đồ chơi cũng phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật liên quan. Một cách để tuân thủ các yêu cầu đó là đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn EN 71.

Dưới đây là một số ví dụ về tiêu chuẩn EN 71

·        EN 71-1: Tính chất cơ học và vật lý;

·        EN 71-2: Tính dễ cháy;

·        EN 71-3: Đặc điểm kỹ thuật cho việc di chuyển một số phần tử;

·        EN 62115: Áp dụng đối với đồ chơi điện tử.

Thiết bị điện tử

Các sản phẩm điện tử được điều chỉnh bởi một hoặc nhiều chỉ thị đánh dấu CE và do đó, phải được đánh dấu CE. Dưới đây là danh sách các chỉ thị CE phổ biến nhất áp dụng cho các sản phẩm điện tử:

·        Chỉ thị RoHS quy định một số chất độc hại (ví dụ: chì và thủy ngân) trong thiết bị điện và điện tử;

·        Chỉ thị điện áp thấp (LVD) chỉ áp dụng cho các sản phẩm điện tử hoạt động với điện áp đầu vào hoặc đầu ra giữa: 50 và 1000 V đối với dòng điện xoay chiều

·        75 và 1500 V cho dòng điện một chiều. Nhiều thiết bị điện tiêu dùng và công nghiệp như thiết bị gia dụng, thiết bị laser và máy phát điện xoay chiều sẽ thuộc phạm vi của LVD;

·        Chỉ thị EMC quy định các sản phẩm điện tử có thể gây nhiễu điện từ với các thiết bị khác, chẳng hạn như TV và thiết bị gia dụng;

·        Chỉ thị về Thiết bị vô tuyến (hoặc RED) quy định cả sự an toàn và nhiễu điện từ của thiết bị vô tuyến như thiết bị Wifi, RFID và Bluetooth.

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ đeo tay điện tử chịu sự điều chỉnh của Chỉ thị RoHS, như đã đề cập, hạn chế giới hạn di chuyển của kim loại nặng trong các bộ phận điện tử và các bộ phận kim loại tiếp xúc với da. Ngoài ra, những đồng hồ thông minh cũng bị điều chỉnh bởi RED. Do đó, bất kỳ chiếc đồng hồ nào có chứa linh kiện điện tử đều phải được đánh dấu CE.

Lưu ý rằng Chỉ thị RoHS và RED không áp dụng cho đồng hồ cơ và tự động.

Bộ đổi nguồn AC

Nhiều bộ đổi nguồn AC được điều chỉnh bởi Chỉ thị LVD, EMC và RoHS. Cụ thể, LVD áp dụng cho hầu hết các bộ đổi nguồn AC vì chúng thường có điện áp đầu vào nằm trong khoảng từ 110 đến 240 vôn AC.

Sản phẩm chiếu sáng LED

Các sản phẩm chiếu sáng LED được điều chỉnh bởi một hoặc nhiều chỉ thị đánh dấu CE và do đó, cần phải được đánh dấu CE.

Chẳng hạn, Chỉ thị RoHS áp dụng cho tất cả các sản phẩm chiếu sáng LED; LVD áp dụng cho đèn LED có dải điện áp từ 50 đến 1000V AC hoặc 120 đến 1500V DC và EMC áp dụng cho đèn LED có thể gây nhiễu cho các thiết bị điện tử khác.

Ngoài ra, Chỉ thị Ecodesign áp dụng cho hầu hết các sản phẩm chiếu sáng LED và RED áp dụng cho đèn LED thông minh bao gồm các thiết bị Wifi, Bluetooth hoặc 3G/4G/LTE.

Sản phẩm liên quan đến năng lượng

Chỉ thị Ecodesign áp dụng cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng thuộc bất kỳ nhóm nào trong số 28 nhóm sản phẩm tiết kiệm năng lượng được liệt kê trên trang web chính thức của EU.

Các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất bất kỳ sản phẩm nào trong số đó phải tuân thủ các yêu cầu như ghi nhãn (bao gồm cả dấu CE) và tài liệu.

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) được quy định trong Quy định PPE và phải được đánh dấu CE. PPE đề cập đến thiết bị nhằm bảo vệ người dùng khỏi các mối nguy hiểm như vật rơi hoặc mối nguy hóa học và nó có thể bao gồm quần áo bảo hộ lao động, quần áo thể thao, v.v.

Các nhà nhập khẩu nên phân loại sản phẩm PPE theo hướng dẫn của quy định, sau đó tuân thủ các yêu cầu liên quan. Dưới đây là tổng quan về phân loại danh mục PPE

·        Loại I: PPE đơn giản được thiết kế để bảo vệ người dùng bằng cách giảm rủi ro tối thiểu. Ví dụ về các sản phẩm Loại I bao gồm kính râm, thiết bị bảo vệ mắt chống bụi và kính trượt tuyết;

·        Loại II: PPE trung gian bảo vệ người dùng khỏi chấn thương vật lý, điện và hóa chất. Ví dụ về các sản phẩm Loại II bao gồm kính bảo vệ mắt chống bức xạ tia cực tím, mũ bảo hộ lao động và quần áo bảo hộ;

·        Loại III: Các sản phẩm PPE bảo vệ chống lại các hậu quả nghiêm trọng như tử vong hoặc tổn hại sức khỏe không thể khắc phục. Ví dụ như thiết bị bảo vệ mắt để sử dụng trong môi trường bức xạ hồng ngoại cực mạnh và thiết bị hô hấp để lặn.

Kính mắt

Kính râm và các sản phẩm kính mắt khác được phân loại là Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và do đó phải được đánh dấu CE. Hầu hết kính râm và kính mắt thể thao có mặt trên thị trường được phân loại vào Loại I theo Quy định về PPE.

Tuy nhiên, các loại kính mắt khác có thể được phân loại là Loại II hoặc III, tùy theo những rủi ro được thiết kế để bảo vệ. Ví dụ: thiết bị bảo vệ mắt và bộ lọc được thiết kế để bảo vệ chống lại bức xạ ion hóa được phân loại theo Loại III.

Máy móc

Chỉ thị Máy móc bao gồm hầu hết các máy móc được nhập khẩu và bán tại thị trường EU. Cụ thể, máy móc bao gồm các sản phẩm thuộc các định nghĩa sau:

·        Một nhóm các bộ phận hoặc thành phần được liên kết, ít nhất một trong số đó di chuyển, có chứa hoặc nhằm mục đích bao gồm một hệ thống truyền động;

·        Một nhóm các vật phẩm hoặc thành phần được kết nối được gắn vào và có thể di chuyển với mục đích nâng vật gì đó bằng cách sử dụng lực của con người.

Nếu sản phẩm phù hợp với các định nghĩa được nêu trong chỉ thị, thì cần tuân thủ Chỉ thị về Máy móc và gắn nhãn CE trên sản phẩm.

Ví dụ như máy chạy bộ, máy chèo thuyền, máy cán thép nóng, xe đạp…

Tuy nhiên, hầu hết các xe đạp được đưa ra thị trường đều được coi là phương tiện vận chuyển và chúng không thuộc phạm vi điều chỉnh của các chỉ thị CE. Chẳng hạn, không cần đánh dấu CE cho xe đạp đường trường, xe đạp BMX hoặc xe đạp leo núi.

Tuy nhiên, nếu chiều cao yên của xe đạp nhỏ hơn 435 mm thì nó được coi là xe đạp đồ chơi và chịu sự điều chỉnh của Chỉ thị An toàn đồ chơi.

Ngoài ra, nếu nhập khẩu và bán xe đạp điện vào thị trường EU, thì một số Chỉ thị CE nhất định sẽ được áp dụng. Ví dụ: hầu hết xe đạp điện sẽ nằm trong phạm vi của các chỉ thị về Máy móc, RoHS và EMC.

Do đó, xe đạp điện và xe đạp đồ chơi phải tuân theo chỉ thị CE và phải được đánh dấu CE.

Các thiết bị y tế

Quy định về Thiết bị Y tế áp dụng cho các thiết bị y tế và phụ kiện của chúng được bán trên thị trường EU. Thiết bị y tế được định nghĩa là bất kỳ dụng cụ, thiết bị, thiết bị, phần mềm, mô cấy, thuốc thử, vật liệu hoặc vật phẩm nào khác nhằm mục đích sử dụng cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán y tế, điều trị y tế, phòng chống bệnh tật… Ngoài ra, các loại sản phẩm khác cũng được coi là thiết bị y tế như sản phẩm làm sạch, khử trùng và tiệt trùng các thiết bị y tế, các thiết bị kiểm soát và hỗ trợ thụ thai. Dấu CE là bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm thuộc phạm vi của quy định này.

Vật liệu xây dựng

Các sản phẩm xây dựng được quy định bởi Quy định về Sản phẩm xây dựng (CPR). CPR nhằm mục đích cải thiện hiệu suất của các sản phẩm xây dựng tại EU.

Bất kỳ sản phẩm hoặc bộ dụng cụ nào được sản xuất và đưa ra thị trường cho mục đích xây dựng, chẳng hạn như tòa nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, đều được coi là vật liệu xây dựng và phải tuân thủ CPR. Do đó, các vật liệu, thành phần và sản phẩm này phải được đánh dấu CE.

Dụng cụ đo lường

Chỉ thị về dụng cụ đo lường (MID) đưa ra quy định cho các dụng cụ đo lường được đưa vào thị trường EU. Chỉ thị yêu cầu các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất dán nhãn dụng cụ đo lường bằng dấu CE cũng như dấu hiệu đo lường, cho biết sản phẩm tuân thủ các yêu cầu liên quan.

Theo chỉ thị, các thiết bị đo lường phải được thiết kế sao cho kết quả đo lường chính xác nhất có thể mà không vượt quá sai số tối đa cho phép (MPE) của từng thiết bị cụ thể.

Thiết bị gas

Quy định về Thiết bị gas yêu cầu các nhà nhập khẩu và nhà sản xuất dán nhãn CE lên sản phẩm nếu thuộc phạm vi của quy định. Phụ lục I của quy định cung cấp các yêu cầu mà thiết bị hoặc phụ kiện phải tuân thủ, bao gồm các thiết bị được lắp đặt đúng cách và được bảo trì thường xuyên đốt cháy nhiên liệu khí được sử dụng vì những lý do bao gồm: nấu nướng, điện lạnh, thắp sáng, sưởi… Quy định không bao gồm các loại thiết bị công nghiệp, thiết bị máy bay và đường băng, thiết bị phòng thí nghiệm nghiên cứu tạm thời.

Thang máy

Chỉ thị thang máy quy định việc thiết kế, sản xuất và lắp đặt thang máy, cũng như các thành phần, an toàn và phương pháp bảo trì của chúng. Các sản phẩm này phải được đánh dấu CE.

Chỉ thị này đề cập đến ba loại thang máy – thang máy dùng để vận chuyển người, thang máy dùng để vận chuyển người và sản phẩm, và thang máy chỉ chở hàng mà một người có thể tiếp cận với mục đích điều khiển và vận hành.

Các loại thang máy mà chỉ thị này không áp dụng bao gồm thang cuối và lối đi cơ giới, thiết bị được sử dụng trong mỏ, thang máy quân sự và cảnh sát, đường cáp treo, vận thăng công trình.

5.     Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 4: Chất nguy hiểm

Theo Quy định về phân loại, ghi nhãn và đóng gói các chất nguy hiểm (CLP) Quy định (EC) 1272/2008, nhãn của các chất nguy hiểm phải ghi rõ tên của chất đó; nguồn gốc xuất xứ của chất, cụ thể tên, địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối; biểu tượng nguy hiểm và dấu hiệu nguy hiểm liên quan đến việc sử dụng chất đó; và một tham chiếu đến những rủi ro đặc biệt phát sinh từ những mối nguy hiểm như vậy.

Kích thước của nhãn không được nhỏ hơn một tờ giấy A8 tiêu chuẩn (52 mm x 74 mm) và mỗi biểu tượng phải chiếm ít nhất 1/10 diện tích bề mặt của nhãn. Các quốc gia thành viên có thể yêu cầu ngôn ngữ quốc gia được sử dụng trong việc ghi nhãn các chất nguy hiểm. Nếu bao bì quá nhỏ, nhãn có thể được dán theo cách khác. Bao bì của các sản phẩm được coi là nguy hiểm, nhưng không gây nổ hay độc hại, có thể không cần dán nhãn nếu sản phẩm chứa một lượng nhỏ các chất nguy hiểm không thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Các biểu tượng phải được sử dụng nếu là chất nổ, chất oxy hóa, dễ cháy, có hại, chất kích thích độc hại, ăn mòn hoặc có hại cho môi trường. Các thùng chứa các chất nguy hiểm, ngoài các biểu tượng thích hợp, phải có một hình tam giác nổi lên để cảnh báo cho người khiếm thị. Lưu ý rằng quy định CLP đã trải qua nhiều lần sửa đổi, ví dụ, việc đánh dấu và ghi nhãn các chất bổ sung, thực hiện các yêu cầu phân loại, ghi nhãn và đóng gói đối với hóa chất dựa trên Hệ thống hài hòa toàn cầu của Liên hợp quốc. 

6.     Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 5: nhãn thu thập riêng

Chỉ thị WEEE (Chỉ thị 2012/19/EU) được thiết kế để giải quyết tình trạng lãng phí thiết bị điện và điện tử đang gia tăng nhanh chóng và bổ sung cho các biện pháp của EU về chôn lấp và đốt rác thải. Chỉ thị này cũng tác động đến thiết kế của sản phẩm nhằm giảm sử dụng vật liệu và tạo điều kiện tái sử dụng và tái chế. Nó đặt mục tiêu thu gom, tái chế và phục hồi cho tất cả các loại thiết bị điện và điện tử. Các doanh nghiệp nên kiểm tra các yêu cầu đối với quốc gia thành viên mà sản phẩm sẽ được nhập khẩu. Tùy thuộc vào quốc gia và số lượng đưa ra thị trường, bên chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sẽ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, tham gia chương trình tuân thủ của nhà sản xuất hoặc thiết lập một kế hoạch riêng lẻ để đáp ứng việc thu hồi và tái chế của. Biểu tượng thùng rác có bánh xe cho biết sản phẩm không được vứt bỏ cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Trong trường hợp biểu tượng này không thể hiển thị trên chính thiết bị, thì phải được in trên bao bì.

Theo Chỉ thị về Pin, pin và bộ tích điện phải có biểu tượng 'Thu gom riêng' để tạo thuận lợi cho việc thu gom, tái chế và thải bỏ các vật phẩm đó.

Biểu tượng cho biết rằng người tiêu dùng không được vứt bỏ bộ tích điện và pin đã qua sử dụng vào thùng rác “chung”, mà thay vào đó, hãy tách chúng ra khỏi rác thải thông thường và vứt bỏ vào thùng rác thu gom chuyên dụng.

Biểu tượng này có thể được in trên pin và bộ tích điện, và khi pin quá nhỏ, biểu tượng này có thể được in trên bao bì để thay thế.

Ắc quy, pin, bộ pin và pin cúc áo phải thể hiện ký hiệu hóa học của Hg, Cd và Pb nếu chứa nhiều hơn:

·        0,0005% thủy ngân tính theo trọng lượng;

·        0,002% cadmium tính theo trọng lượng;

·        0,004% chì tính theo trọng lượng.

7.  Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 6: nhãn năng lượng

Nhãn năng lượng chung

Nhãn năng lượng, theo quy định (EU) 2017/1369, cho biết các thiết bị được xếp hạng như thế nào trên thang điểm từ A (xanh lục), tiết kiệm năng lượng nhất, đến G (đỏ), theo mức tiêu thụ năng lượng. Các nhãn này áp dụng cho các loại thiết bị gia dụng khác nhau bao gồm máy điều hòa không khí, tủ lạnh, tivi, máy giặt, máy sưởi, và nồi hơi, và các loại khác, nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng hơn và quảng bá các sản phẩm thân thiện với môi trường. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, nhãn năng lượng mới bao gồm mã QR để thuận tiện cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và đại diện được ủy quyền của các nhà sản xuất ngoài EU phải đăng ký tất cả các sản phẩm yêu cầu nhãn năng lượng trong Cơ sở dữ liệu sản phẩm châu Âu về Nhãn năng lượng và Thiết kế sinh thái.

Nhãn năng lượng lốp xe

Pháp luật về nhãn lốp xe, theo Quy định (EU) 2020-740/EC yêu cầu các nhà sản xuất lốp xe phải công bố hiệu suất nhiên liệu, độ bám mặt đường ướt và hiệu suất tiếng ồn lăn bên ngoài của lốp C1, C2 và C3 (tức là lốp chủ yếu được lắp trên xe khách, xe hạng nhẹ và xe hạng nặng). Lớp hiệu quả năng lượng nằm trong khoảng từ A (hiệu quả nhất) đến G (kém hiệu quả nhất). Cấp độ bám đường ướt trải dài từ A (quãng đường phanh ngắn hơn trên đường nhựa ướt) đến G (dài nhất). Loại tiếng ồn bên ngoài nằm trong khoảng từ A (ít tiếng ồn bên ngoài xe hơn) đến B. Mục tiêu của quy định là cung cấp thông tin có lợi cho người tiêu dùng và góp phần vào chính sách giao thông tiết kiệm năng lượng hơn.

8.  Giới thiệu một số quy định về nhãn mác bắt buộc đối với hàng công nghiệp khi vào thị trường Bắc Âu - Phần 7: nhãn đánh dấu nhựa sử dụng một lần

Một số loại sản phẩm nhựa, dự kiến chỉ được sử dụng một lần rồi loại bỏ, bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị Nhựa sử dụng một lần (SUP) đưa ra. Những yêu cầu này bao gồm một nhãn hài hòa.

Các dấu hiệu hài hòa có thể được đặt trên bao bì hoặc sản phẩm. Dù bằng cách nào, các dấu hiệu có thể chỉ định như sau:

·  Các lựa chọn phù hợp để quản lý sản phẩm thải bỏ (hoặc những việc cần tránh khi xử lý sản phẩm nói trên);

·  Sự hiện diện của các sản phẩm rác thải nhựa sử dụng một lần có thể tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc xả rác như thế nào.

Có thể tải xuống các nhãn hiệu khác nhau từ trang này.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website