A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

Chiều ngày 6/9/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ thay thế Nghị định số 123/2014/NĐ-CP.

Tham dự cuộc họp có đại diện của Ban Thi đua khen thưởng Trương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn Công Thương Việt Nam; cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Công Thương địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Công Thương địa phương đã trình bày báo cáo công tác triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ.

Việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ thay thế Nghị định 123/2014/NĐ-CP theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn bất cập của Nghị định số 123/2014/NĐ-CP, mang lại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn trong việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng nói chung và pháp luật về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng. Đồng thời, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của cá nhân là người Việt Nam đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa thuộc lĩnh vực thủ công mỹ nghệ đáp ứng các tiêu chuẩn được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” và bảo đảm cho các quyền, nghĩa vụ này được thực hiện một cách công bằng, nghiêm túc và triệt để.

Việc soạn thảo Dự thảo Nghị định được triển khai theo hướng kế thừa những nội dung đã được quy định tại Nghị định 123/2014/NĐ-CP còn phù hợp với thực tế và quy định của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022. Hoàn thiện các tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định 123/2014/NĐ-CP.

Theo đó, Dự thảo Nghị định được chia thành 5 Chương, 19 Điều, được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Luật Di sản văn hóa năm 2021; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của nội dung dự thảo Nghị định trong hệ thống pháp luật nói chung và các văn bản là căn cứ pháp lý nói riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng thảo luận và cho rằng Tổ biên tập đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng Dự thảo, thực hiện đúng quy trình và có nhiều điểm được sửa đổi theo hướng tích cực. Song các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến góp ý liên quan đến đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, tiêu chuẩn xét tặng, kinh phí tổ chức ….

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng ghi nhận sự nỗ lực của Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong việc tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ thay thế Nghị định số 123/2014/NĐ-CP. Thứ trưởng chỉ đạo Cục Công Thương địa phương trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến góp ý, qua đó tổ chức họp rà soát, chỉnh sửa Dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ Dự thảo theo quy định.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website