A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) và 2 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, sáng ngày 7/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị về cơ chế, chính sách quản lý, phát triển CCN. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện một số Bộ, ngành liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Tài nguyên và Môi trường; đại diện một số Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương và đại biểu của 24 địa phương trong khu vực phía Bắc.

Những kết quả tích cực

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngày 25/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN và ngày 11/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP; các Nghị định ban hành đã tạo hành lang pháp lý, chính sách quản lý, phát triển CCN thống nhất, tương đối rõ ràng từ công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong CCN; làm cơ sở cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất trong CCN và đơn vị liên quan chấp hành chủ trương, quy định của Nhà nước về phát triển CCN.

Từ năm 2017 đến nay, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trước (như: Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường,… và các văn bản hướng dẫn). Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, một số nội dung tại các Nghị định về quản lý, phát triển CCN gặp một số khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật; đồng thời một số nội dung khác trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ khó khăn, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn với thực tế,…

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu

Trong hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến trực tiếp từ các đại biểu, bên cạnh các ý kiến đã gửi bằng văn bản để Ban tổ chức có cơ hội tiếp thu, xây dựng chính sách, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp”- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thịnh- Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã trình bày dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP và Nghị định 66/2020/NĐ-CP; những khó khăn, tồn tại và dự kiến các nội dung sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định nêu trên.

Cụ thể, sau 5 năm thực hiện Nghị định 68 và Nghị định 66, các địa phương đã khẩn trương phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị định và các văn bản hướng dẫn; nhìn chung đã thực hiện nghiêm công tác quản lý, phát triển CCN theo trình tự, quy định tại các Nghị định. Trong đó, nhiều địa phương đã rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng CCN đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn; chất lượng công tác bổ sung, thành lập mới các CCN đã được nâng lên rõ rệt.

Nhiều địa phương đã rà soát xây dựng, ban hành Quy chế quản lý CCN theo quy định; cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, sản xuất trong CCN. Một số địa phương ban hành quy định Sở Công Thương chủ trì thẩm định, trình UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư SXKD vào CCN; ban hành, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN; thu hút, lựa chọn các DN có năng lực, kinh nghiệm để giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.

Việc phát triển CCN đã góp phần thu hút đầu tư phát triển công nghiệp ở địa phương theo định hướng quy hoạch; đã có chuyển biến tích cực trong việc thu hút các doanh nghiệp/nhà đầu tư tiềm năng, lĩnh vực, ngành nghề tạo ra giá trị gia tăng cao. Thông qua hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong CCN đã thúc đẩy nhanh chóng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của các địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước “ly nông bất ly hương” và xây dựng nông thôn mới. Các CCN làng nghề đã góp phần tích cực di dời các DN, cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường;...

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Cục Phó Cục Công thương địa phương - phát biểu

Mặc dù đạt kết quả đáng ghi nhận, song ông Nguyễn Văn Thịnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Việc thực hiện công tác quản lý là phát triển CCN hiện gặp nhiều vướng mắc.

Trong đó, việc phối hợp giữa các Bộ, ngành trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, đầu tư công, xây dựng liên quan đến CCN còn thiếu đồng bộ, kịp thời… dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong áp dụng, triển khai thực hiện quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại các địa phương.

Một số địa phương không lập quy hoạch phát triển CCN giai đoạn vừa qua nên gặp khó khăn trong đầu tư phát triển CCN. Về lập, trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 (trong đó có phương án phát triển cụm công nghiệp) tại nhiều địa phương còn chậm, vì vậy phải thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung nhiều lần để đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp.

Nhiều cụm CCN chưa được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, đặc biệt hạ tầng xử lý môi trường, khó thu hút doanh nghiệp làm chủ đầu tư, hiệu quả đầu tư không cao.

Các cơ quan Trung ương và nhiều địa phương chưa xây dựng được cơ chế, chính sách đủ mạnh để hoàn thiện đầu tư hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN và các doanh nghiệp thứ cấp vào cụm. Nguyên nhân chủ yếu là do ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa ưu tiên bố trí cho nội dung hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN.

Ông Quách Tất Liêm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình

Từ thực tế địa phương, ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình - phản ánh: Nghị định 68 quy định về tỷ lệ lấp đầy CCN đạt trên 50% mới được triển khai CCN khác trên cùng địa bàn. Trong khi đó, thời gian thực hiện các thủ tục dài, gây lãng phí cho doanh nghiệp nên chăng cho phép nhà đầu tư làm cuốn chiếu.

Ngoài ra, những quy định về chuyển đổi đất rừng, đất lúa từ 10ha trở lên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào CCN hay khu thiết chế để làm nhà ở cho công nhân cũng cần được “nới” hơn để thuận lợi cho nhà đầu tư.  

Đánh giá cao Nghị định 68 và Nghị định 66 tạo hành lang pháp lý tốt cho hình thành, quản lý CCN, song ông Phạm Bá Oai- Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hoá cũng cho rằng việc quản lý, phát triển CCN vẫn còn một số bất cập.

Trong quy hoạch CCN, các tỉnh đề xuất những điều chỉnh nhỏ thì phân cấp cho địa phương nhưng phải nêu rõ nội dung nào phải báo cáo Bộ, nội dung nào chỉ báo cáo tỉnh để tránh vượt thẩm quyền. Mặt khác, quy định chỉ được thu hút đầu tư thứ cấp sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng sẽ mất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Nên chăng cho phép cùng với đầu tư hạ tầng, có thể kêu gọi đầu tư thứ cấp và dự án thứ cấp chỉ được đi vào hoạt động khi hoàn thành hạ tầng…”- ông Phạm Bá Oai đề xuất.

Khắc phục khó khăn, hoàn thiện khung pháp lý

Trước ý kiến của các địa phương, kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân một lần nữa khẳng định Nghị định 68, Nghị định 66 đã góp phần thúc đẩy phát triển CCN, giúp công tác quản lý bài bản và hiệu quả hơn. Từ đó, tạo động lực cho phát triển ngành công nghiệp nói chung và tiểu thủ công nghiệp nói riêng.

Tuy nhiên trong quá trình thực thi, có 1 số nội dung phát sinh từ sự chồng chéo giữa các băn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn và những tồn tại từ lịch sử, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung 2 nghị định trên.

“Bộ Công Thương đề cao các ý kiến đóng góp của địa phương xuyên suốt theo các nội dung từ công tác quy hoạch, triển khai, tác động liên quan và đề xuất các giải pháp. Bộ Công Thương sẽ tiếp thu, ghi nhận để áp dụng trong quá trình sửa đổi, xây dựng cơ chế chính sách mới cho CCN”- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, đồng thời chỉ ra những nét cơ bản trong định hướng sửa đổi Nghị định 66 và Nghị định 68. Cụ thể, về công tác quy hoạch sẽ cố gắng tích hợp đồng bộ và đơn giản hoá tối đa thủ tục hành chính.

Nội dung liên quan đến thành lập CCN sẽ kế thừa tinh thần Nghị định 66, Nghị định 68 để đồng bộ quy trình thành lập. Đồng thời hỗ trợ tối đa và cao nhất cho nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư thứ cấp.

Coi trọng yếu tố lựa chọn để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cùng đó tận dụng ưu thế địa phương, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên đất, trong đó ưu tiên thu hút các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao. Đây là hướng mới trong nội dung dự thảo nghị định thay thế Nghị định 66 và Nghị định 68.

“Liên quan đến phân cấp, phân quyền chỉ định 1 đầu mối quản lý chung, chúng tôi tiếp thu theo hướng Bộ tập trung ban hành hành lang pháp lý chung, còn lại tôn trọng quyền tự quyết của địa phương nhất là tính đặc thù” - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh và cho biết thêm, về cơ bản, hành lang pháp ý liên quan đến phát triển CCN đã có nhưng đang rải rác ở một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Nghị định thay thế Nghị định 66 và Nghị đinh 68 sẽ cố gắng tích hợp toàn bộ nội dung phát triển CCN vào một văn bản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà quản lý địa phương và trong thực thi của doanh nghiệp.

Được biết, ngày 9/11 tới đây, Hội nghị về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp sẽ được Bộ Công Thương tổ chức tại tỉnh Bình Dương nhằm tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế cho phát triển cụm công nghiệp.


Tác giả: Thu Phương (Ảnh: Cấn Dũng)

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website