A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP về thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Bắc Giang

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số kết quả nhất định.

Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (Nghị quyết) được ban hành, qua đó xác định tầm quan trọng của Công nghiệp hỗ trợ trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.

Thực hiện chủ trương, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ và phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, năm 2021 Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 105-NQ/TU ngày 28/4/2021 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu quy mô GRDP của tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 14 - 15%; cơ cấu kinh tế chuyến dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 85%. Xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (bình quân mỗi năm tăng khoảng 3 bậc).

Vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt 230.500 tỷ đồng (gồm cả vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trưc tiếp nước ngoài), chiếm 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Thành lập mới thêm 6.900 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 17.700 doanh nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay có trên 200 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, thuộc nhóm sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc sản phẩm như: Tấm Pin năng lượng mặt trời; Phụ tùng kim loại (khuôn dập, đồ gá gia công, vỏ máy); Linh kiện điện (chi tiết cơ - điện tử, thiết bị ngoại vi, đồ điện tử gia dụng; linh kiện ô tô, xe máy; mạch điện các loại; thiết bị điện gia dụng). 

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng và nâng cao sức cạnh tranh, góp phần tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, tỉnh đã lồng ghép chương trình khuyến công để hỗ trợ các dự án ứng dụng, đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất đối với các ngành công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương Bắc Giang cũng đặc biệt bố trí 02 cán bộ trực tiếp phụ trách theo dõi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp.

Tỉnh Bắc Giang đã có 05 khu công nghiệp với diện tích 1247ha đi vào hoạt động, hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện đồng bộ, cơ bản các khu công nghiệp đã được lấp diện tích. Để đón làn song chuyển dịch FDI mạnh mẽ, trong năm 2021 tỉnh tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập thêm 03 khu công nghiệp và mở rộng thêm 03 khu công nghiệp với tổng diện tích tăng thêm 1.105ha; phấn đấu đến năm 2022 tỉnh sẽ có thêm quỹ đất công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.


Tác giả: An Bình

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website