A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Để có đầy đủ cơ sở hoàn thiện Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu cho ý kiến đối với nội dung dự thảo Chiến lươc nêu trên.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1694/QĐ-BCT ngày 04 tháng 7 năm 2023 phê duyệt Đề cương Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị luên quan xây dựng Chiến lược về sản xuất năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết dự thảo, xem tại đây.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Vụ Dầu khí và Than – Bộ Công Thương, 54  Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Nguồn:Vụ Dầu khí và Than Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website