A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện

Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc điều hành các hoạt động của A0 trong chỉ huy, điều hành hệ thống điện và thị trường điện sau khi A0 được chuyển về Bộ Công Thương.

Theo đó, nội dung chính của Thông tư chủ yếu tập trung vào sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan khi A0 tách khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Cụ thể, Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số nội dung liên quan đến vai trò điều hành A0 trong điều hành giao dịch thị trường điện, hiện đang thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Điều độ hệ thống điện và vận hành thị trường điện Quốc gia (dự kiến tên mới của A0) khi tách khỏi EVN.

Dự thảo Thông tư điều chỉnh một số thẩm quyền hiện thuộc EVN (lập Kế hoạch vận hành hệ thống điện, phương thức vận hành hệ thống điện, xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ) về Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương, điều chỉnh trách nhiệm của EVN và cấp điều độ quốc gia, điều chỉnh một số thẩm quyền hiện nay thuộc EVN cũng như một số nội dung liên quan đến thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện, lập, phê duyệt và thực hiện chế độ báo cáo về kế hoạch phân bổ công suất, điện năng khi thiếu nguồn điện, cấp chứng nhận vận hành của các cấp điều độ và kiểm tra công nhận chức danh tham gia công tác vận hành thị trường điện.

Chi tiết nội dung Dự thảo, xem tại đây.

Bộ Công Thương rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương, Toà nhà D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.


Nguồn:Cục Điều tiết điện lực Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website