A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác giáo dục cho đoàn viên

Trong  năm 2023, điểm nổi bật trong công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương là việc đổi mới và đa dạng phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục của đoàn. Đoàn Thanh niên Bộ đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông trong việc triển khai nội dung tuyên truyền và giáo dục của đoàn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tế, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt tại các địa điểm lịch sử, văn hóa.

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, BCH Đoàn Bộ đã xung kích, sáng tạo, chỉ đạo và triển khai thành công nhiều nhiệm vụ, trong đó có một số hoạt động mà trước đây được coi là việc mới, việc khó đối với đoàn viên thanh niên; trọng tâm là triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Công Thương. Các hoạt động được tổ chức ngày càng thực chất, đa dạng, có chiều sâu; công tác cán bộ đoàn và công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, triển khai thường xuyên. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục của Đoàn Thanh niên Bộ là việc đổi mới và đa dạng phương thức tổ chức hoạt động giáo dục của đoàn.

Đáng chú ý, công tác giáo dục chính trị được đặc biệt quan tâm triển khai, đặc biệt trong các hoạt động: Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2023); Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Triển khai đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai với đa dạng các hình thức tuyên tuyền góp phần kịp thời truyền tải các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước tới cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Bộ cũng tích cực triển khai bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm vận động các đoàn viên, thanh niên tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp; thường xuyên quán triệt về Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Công Thương để toàn thể đoàn viên nắm vững tình hình, nhiệm vụ trọng tâm; qua đó tích cực và nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt các công việc được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ đã tích cực hưởng ứng, tham gia và chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia đầy đủ các Chương trình, Hội nghị với mục đích tập huấn, giáo dục, đào tạo do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chủ trì tổ chức, bao gồm: Triển khai việc kiểm tra, thi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; Hội nghị cán bộ đoàn chủ chốt, triển khai các nội dung trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; Diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"; Triển khai cho 100% đoàn viên của đơn vị đăng ký Chương trình Rèn luyện đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên…

Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ đã chủ trì, phối hợp tổ chức 05 hoạt động, sự kiện gắn liền với công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên, bao gồm: Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho các cán bộ đoàn chủ chốt năm 2023, Chương trình gặp mặt truyền thống cán bộ Đoàn Thanh niên Bộ các thời kỳ, Chương trình Về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1952 – 14/5/2023), Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hình thức đăng tải infographic trên Tạp chí Công Thương và Fanpage của Đoàn Thanh niên Bộ. Đồng thời, các cơ sở đoàn trực thuộc cũng thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động cụ thể như: Tuổi trẻ Cục Thương mại điện tử và kinh tế số học tập truyền thống - cống hiến tương lai; Tọa đàm đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương với đoàn viên, thanh niên Viện; Thanh niên Quản lý thị trường nhận diện sâm Ngọc Linh; Thanh niên Quản lý thị trường với Pháp luật về Thương mại điện tử.

Thời gian tới, nhằm đẩy mạnh các phong trào thanh niên và công tác giáo dục cho đoàn viên, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong lập nghiệp, khởi nghiệp, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần phù hợp với từng đối tượng, đặc thù thanh niên; đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên gắn với các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, của ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai các hoạt động đoàn có trọng tâm, trọng điểm và theo đặc thù, thể mạnh của từng đơn vị để tổ chức được hoạt động mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành Công Thương. 


Tác giả: Thủy Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website