A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Algeria thông qua Luật tài chính năm 2022

Ngày 25/11/2021, tại phiên họp toàn thể, dưới sự chủ trì của ông Sahah Goudjil, Chủ tịch Thượng viện và ông Aimne Benabderrahamane, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, Thượng nghị viện Algeria đã nhất trí thông qua Luật tài chính nước này năm 2022.

Trên cơ sở tình hình kinh tế năm 2021, Luật đã đề ra những chỉ số kinh tế và tài chính dự kiến cho năm 2022 và những năm tiếp theo như sau:

- Giá tham chiếu một thùng dầu thô Algeria được ấn định ở mức 45 USD và giá thị trường một thùng dầu thô là 50 USD cho giai đoạn 2022-2024.

- Tỷ lệ lạm phát ước tính ở mức 3,7% các năm 2022 và 2023, và 3,8% năm 2024.

- Dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 3,3% năm 2022 trước khi ổn định ở mức 3% vào năm 2023 và 2024. Kết quả này dựa trên mức tăng trưởng trung bình hàng năm của các lĩnh vực phi dầu khí là 3,7% giai đoạn 2022-2024 (+4% năm 2022, +3,4% năm 2023 và +3,8% năm 2024) trong khi Luật tài chính bổ sung năm 2021 đề ra mức tăng trưởng là 3,2%. Tăng trưởng trung bình hàng năm của lĩnh vực dầu khí sẽ ổn định ở mức 0,6% trong giai đoạn 2022-2024, kết quả của việc tăng doanh thu trên thị trường nước ngoài và trong nước từ 0,6% năm 2022 lên 0,8% năm 2023 và 0,5% năm 2024 (trong khi năm 2021 là 10,1%). Dự báo tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp trung bình đạt 4,7% giai đoạn 2022-2024 (4,5% năm 2022, 4,3% năm 2023 và 5,2% năm 2024 trong khi năm 2021 là 3,4%). Lĩnh vực công nghiệp sẽ tăng trưởng 4,3% giai đoạn 2022-2024 từ 4,1% năm 2022 lên 4,3% năm 2023 và 4,4% năm 2024 (năm 2021 là 5,9%). Lĩnh vực xây dựng sẽ tăng trưởng 4,7% năm 2022 (năm 2021 là 3,8% theo Luật tài chính bổ sung 2021) trong khi tăng trưởng bình quân sẽ là 4,4% giai đoạn 2023-2024. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ phi thương mại được dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt là 4,6% và 3,6% năm 2022 trong khi tăng trưởng giai đoạn 2023-2024 tương ứng là 4,5% và 1,8%.

-  Thu từ dầu khí năm 2022 sẽ giảm xuống còn 27,9 tỷ USD (năm 2021 là 32,4 tỷ USD) và sẽ ổn định ở mức 28,1 tỷ USD năm 2023 và 28,2 tỷ USD năm 2024 trên cơ sở giá thị trường là 50 USD/thùng dầu thô «Sahara Blend».

- Dự báo kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sẽ giảm 5,4%, đạt 31,8 tỷ USD năm 2022, 31,2 tỷ USD (-1,9%) năm 2023 và 30,8 tỷ USD (-1,3%) năm 2024. Trên cơ sở giá tham chiếu một thùng dầu thô của Algeria là 50 USD, cán cân thương mại sẽ được cân bằng vào năm 2022 trước khi đạt thặng dư vào năm 2023 (1,3 tỷ USD) và 2024 (0,7 tỷ USD).

- Tổng thu ngân sách giai đoạn 2022-2024 sẽ ghi nhận mức tăng trung bình là 1,3% (-2,98% năm 2022, +3,2% năm 2023 và +3,7% năm 2024), kết quả của việc tăng thuế dầu lửa 6% và các khoản thu từ thuế khác là 3%. Thu ngân sách thông thường sẽ ghi nhận sự giảm mạnh (-8,95%) vào năm 2022 và tăng lần lượt là 2,2% năm 2023 và 3,7% năm 2024.

- Các khoản chi ngân sách sẽ đạt 73 tỷ USD năm 2022, tăng 14,1% so với năm 2021, đạt 71,72 tỷ USD năm 2023 và 72,75 tỷ USD năm 2024. So với tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chi tiêu công cộng của Algeria sẽ tăng 3,3%, chiếm từ 39,5% GDP năm 2021 lên 42,8% năm 2022. Năm 2023 và 2024, chi tiêu công cộng sẽ lần lượt ở mức 39,9% và 38,4% GDP. Trong đó, chi hoạt động sẽ tăng 4,6% giai đoạn 2022-2024 đạt lần lượt là 46,75 tỷ USD năm 2022, 46,47 tỷ USD năm 2023 và 47,78 tỷ USD năm 2024. Chi cho ngân sách hoạt động sẽ chiếm 26,2% GDP trong khi năm 2021 là 25,9%. Chi cho trang thiết bị sẽ tăng 19,1% năm 2022, đạt 26,27 tỷ USD trước khi giảm 3,9% năm 2023 và 1,1% năm 2024 (tương ứng 25,25 tỷ USD và 24,97 tỷ USD). Theo dự báo vào cuối năm 2021, thâm hụt ngân sách trong GDP sẽ ở mức -18,1% năm 2022, -15,7% năm 2023 và -14,6% năm 2024.


Tác giả: Hoàng Đức Nhuận
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Algeria Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website