A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ hội xuất khẩu vật liệu xây dựng sang Algeria

Triển lãm quốc tế lần thứ 25 về vật liệu xây dựng và các công trình công cộng củai Algeria (Batimatex 2023) đã diễn ra từ ngày 7/5 đến 11/5/2023 tại thủ đô Alger. Triển lãm do Công ty Batimatex Expo và Công ty Hội chợ và Xuất khẩu của Algeria (SAFEX) đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Thành phố.

Là sự kiện chuyên ngành hàng đầu tại châu Phi, Batimatex tập hợp nhiều cơ quan, đơn vị trong các lĩnh vực công chính, xây dựng và vật liệu xây dựng. Theo ban tổ chức, triển lãm đã thu hút được sự tham gia của 900 doanh nghiệp trong đó 550 công ty trong nước và 350 công ty nước ngoài.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu danh sách các công ty Algeria có nhu cầu nhập khẩu vật liệu xây dựng, nguyên liệu sơn và thiết bị điện để doanh nghiệp trong nước quan tâm liên hệ.

1/ Công ty SIFAG SPA

Địa chỉ : Lot n° 47 zone de dépôts Tizi ouzou , Tizi Ouzou, Algeria

Tel : +213 770 80 96 62 ; Email : sifag.spa@gmail.com

Web : www.sifag-spa.com

Hoạt động : Nhập khẩu đá granit, sản xuất gạch men

Người liên hệ : Ông Hocine Ahmed Ali, Phụ trách thương mại

Tel: +213 540529159; Email: n.hider.sifag@gmail.com

2/ Công ty TAMSTONES

Địa chỉ : Bloc K10, cité Makam Chahid Sidi-Bel-Abbès 22000

Tél: +213 (0) 48 77 13 17 – (0) 48 77 11 40

Fax: +213 (0) 48 77 13 01

E-mail: infos@groupe-hasnaoui.com; info@tamstones.com; web : www.tamstones.com

Hoạt động: Chế biến đá, nhập khẩu đá granit

3/ Công ty Hydrau-Trucks Sarl

Địa chỉ : M7G5+QF8, Hammedi, Bourmedes, Algerie

Tel : +213 554 74 27 84 ; +213 559733635 ; +213 550363889

Email : sarlhydrotrucks@gmail.com ; sarllioua@hotmail.com

Hoạt động : Nhập khẩu đá granit, khai thác, sản xuất đá các loại

4/ Công ty SARL THEVEST COND. (NOVACERAM)

Địa chỉ : Bordj Bou Arreridj, Mansoura, Algeria

Tel : +213 559 14 14 14 ; +213541 70 70 70 ; + 213549 05 05 05

Email : marketing@novaceram-dz.com; Web : https://www.novaceram-dz.com/

Hoạt động : Nhập khẩu đá granit, khai thác, sản xuất đá các loại

5/ Công ty Electric-DZ

Địa chỉ : Cité les roses, GRP A Nr 41, Hamiz – 16000 DAR EL BEIDA SNTP-HAMIZ,ALGER

Điện thoại : +213 (0) 561 87 26 13/ 798 85 05 61/ 661 75 00 00

Email : contact@electric-dz.com; can.atakan@electric-dz.com;

Web : https://www.electric-dz.com/

Hoạt động: Nhập khẩu sợi, dây cáp điện; sản xuất, kinh doanh thiết bị điện.

Người liên hệ: Ông Can Atakan, phụ trách thương mại

Tel: +213551566210; Email: can.atakan@electric-dz.com

6/ Công ty CAPROMET

Địa chỉ : DERADJI REDJEM lot n° 09 Sidi Amar Annaba, Algerie
Tél: +213 (0)38 52 33 99 / +213 (0)38 52 44 77 / +213 (0)38 52 55 77
Fax: +213 (0)38 52 66 33
Mob: +213 (0)553 20 18 60 / +213 (0)550 47 41 40 / +213 (0)661 86 81 98
          +213 (0)661 49 57 14 / +213 (0)541 56 48 93
Email: 
info@capromet.com; kouadria.karima@yahoo.com; web: http://www.capromet.dz/ 

Hoạt động : Nhập khẩu, sản xuất kinh doanh thép, nhôm, i-nốc, tôn

7/ Tập đoàn Groupe CTS Rahmoune

Địa chỉ : RN4 , Zone industrielle Oued Sly Chlef 02000, Algerie

Tel: +213 560980112

Email: ctschlef@hotmail.com;

Facebook : https://www.facebook.com/people/CTS-Rahmoune/100066775725843/?locale=fr_FR

Hoạt động : Nhập khẩu các loạt vật liệu, thiết bị xây dựng

8/ Công ty ATTOUCH DÉCORRS

Địa chỉ: Lot 1 et 2 Lieu dit el Khali Heddouda, commune de Makouda, Tizi-Ouzou, ALgerie

Tel : +213 550 78 46 03 / +213 770 53 48 76/+213 770291055

Email : contact@attouche-decors.com; contact@attouche-decors.fr

Web : https://www.attouche-decors.fr/

Hoạt động : Nhập khẩu ống mạ kẽm, nhôm nguyên liệu

9/ Công ty LASMI-DECORGRASS

Địa chỉ: Cite 200 logts, Zouaoui, Sétif 19000

Điện thoại+213560 05 05 75 ; +213560 05 05 74

Email: decorgrass19@gmail.comeurllasmi19@gmail.com

Hoạt động: Xuất nhập khẩu cỏ nhân tạo, tường làm bằng cỏ nhân tạo

10/ Công ty Eurl Decopaint Fabrication

Địa chỉ : Ouled Ali, Khemis El Khechna, wilaya de Boumerdes

Tel: +213 540003589; + 213782489383 

Email: info@deco-paint.com; didopeinturesdz@gmail.com

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

11/ Công ty Pigma Color

Địa chỉ : Ouled El Berdi, 10079 Bouira-Algérie

Tel: +213 661 10 10 30; + 213560629113

Email: service.commercial@pigmacolor.dz; web: https://pigmacolor.dz/  

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

12/ Công ty Midy Peinture

Địa chỉ : Zone d'activité Lot n°07, Zeralda-les Sables d'Or, Algeria

Tel: +213 770 69 98 07; + 213770402214; +212770110102

Email: peinture.midy@yahoo.com; midypeinture2000@yahoo.fr; web: www.midypeinture.com

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

13/ Công ty Badi Peinture

Địa chỉ : Zone industrielle Guelta Zarga, El Eulma- Sétif

Tel: +213 560 15 90 62/661 35 12 37/669149808

Email: contact@badi-peinture.com; badi.peinture@gmail.com

Web: https://badi-peinture.com

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

14/ Công ty Soltan Peinture

Địa chỉ : Zone Industrielle voie n°1 ilot n°28 31100 Es Senia, Oran, Algérie.

Tel: +213 660373395

Email: soltane_peintures@yahoo.fr

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

15/ Công ty SEMIN ALGERIE

Địa chỉ : P3W2+282, Unnamed Road, Béjaïa, Algerie

Tel: +213 552638705

Email: contact@semin-algerie.com ; nadir.lounis@semin-algerie.com

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

16/ Công ty CNMC

Địa chỉ : Local n°3 BP237, Zone d'activité E,Route de Biskra
28200 Bou Saâda, Algerie

Tel: +213 660 899071

Email: directeur@gnmc-dz.com; gnmc@gnmc-dz.com

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

17/ Công ty DILMI PAINT

Địa chỉ : L'entrée Ouest, RN°40,28021Ouled Addi Guebala M'sila -Algérie 

Tel: +213550801124/+213 770311333

Email: dilmipaint@gmail.com; web : www.dilmipaint.com

Hoạt động : Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí

18/ Công ty EPIDEK BÉJAIA,SARL

Địa chỉ : Cité des 405 logts bt 17, Commune d'Akbou, 06001 Akbou, Béjaia, Algérie 

Tel: +213560094849

Email: sofiane.baklaoui@epidekbejaia.com; sarl.epidek@gmail.com; sarl.epidek.bejaia@gmail.com 

Hoạt động: Nhập khẩu sơn nguyên liệu, sản xuất sơn trang trí


Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Algeria Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website