A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị trường cà phê Singapore

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, số liệu của Cơ quan quản lý Doanh nghiệp Singapore cho thấy, trong năm 2023, Singapore đã nhập khẩu (NK) cà phê từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch NK khoảng 142,4 triệu SGD, giảm 5,57% so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhóm cà phê chưa khử caffeine chiếm tỷ trọng chủ yếu tại thị trường Singapore (khoảng 84,09%), còn lại là các loại cà phê khử caffeine (khoảng 16%). Các nhóm cà phê chiếm thị phần chính tại Singapore là: Cà phê đã rang và xay (HS09012120), chiếm gần 32,6% tổng lượng tiêu thụ của thị trường; tiếp đến là Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120) chiếm gần 21,5%; Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111) chiếm 17,98%; Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130), chiếm 11,6%. Các nhóm còn lại là Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112) và Các loại cà phê đã rang và xay khác (HS09012119) chỉ chiếm tỷ trọng không đáng kể, lần lượt là 0.32% và 0,18%. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 năm từ năm 2021 đến 2023 nhóm Các loại cà phê đã rang và xay khác (HS09012119) gần như đã giảm toàn bộ thị phần từ mức gần 34,3% (năm 2021) xuống chỉ còn 0,18% (năm 2023).

 

Bảng 1: Tổng kim ngạch NK cà phê của Singapore với thế giới năm 2023   (đơn vị: nghìn SGD)

Sản phẩm

2021

2022

2023

2022 tăng/giảm
cùng kỳ 2021

2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022

Thị phần từng loại cà phê

 

Cà phê (HS0901)

91,045

150,776

142,372

65.61%

-5.57%

 

 

Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120)

-

19,102

30,566

 

60.01%

21.47%

 

Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130)

28,739

33,024

16,514

14.91%

-49.99%

11.60%

 

Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111)

-

16,517

25,592

 

54.94%

17.98%

 

Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112)

-

741

462

 

-37.65%

0.32%

 

Cà phê đã rang và xay (HS09012120)

19,632

40,701

46,322

107.32%

13.81%

32.54%

 

Các loại cà phê đã rang và xay khác (HS09012119)

31,209

15,390

263

-50.69%

-98.29%

0.18%

 

         

                        Bảng 2: Tổng kim ngạch NK cà phê của Singapore với thế giới 3 tháng đầu năm 2024                                      (đơn vị: nghìn SGD)

Sản phẩm

3T/2022

3T/2023

3T/2024

2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022

2024 tăng/giảm
cùng kỳ 2023

Thị phần từng loại cà phê

Cà phê (HS0901)

31,558

31,986

40,239

1.36%

25.80%

 

Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120)

-

6,057

7,691

26.98%

19.11%

Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130)

11,068

2,420

4,401

-78.14%

81.86%

10.94%

Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111)

1,174

2,041

4,734

73.85%

131.95%

11.76%

Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112)

-

136

120

-11.76%

0.30%

Cà phê đã rang và xay (HS09012120)

8,025

11,868

10,894

47.89%

-8.21%

27.07%

Các loại cà phê đã rang và xay khác (HS09012119)

31,209

15,390

263

-50.69%

-98.29%

0.18%

Về đối tác, trong 15 nước xuất khẩu cà phê hàng đầu vào thị trường Singapore, Malaysia và Indonesia lần lượt là 2 nước chiếm thị phần cao nhất, tiếp theo là Thụy Sỹ xếp thứ 3, Đức xếp thứ 4, Brazil xếp thứ 5. Mặc dù có sự xáo trộn về thị phần qua các năm nhưng nhìn chung 3 đối tác là Malaysia, Indonesia và Thụy Sỹ luôn giữ 3 vị trí dẫn đầu, với gần 50% tổng thị phần tại Singapore. Malaysia hiện đang chiếm lĩnh phần lớn thị phần cà phê Arabica trong khi Indonesia chiếm ưu thế hoàn toàn đối với các loại cà phê Robusta. Đối với cà phê rang xay nói chung, Thụy Sỹ hiện là đối tác giữ thị phần cao nhất. Việt Nam là đối tác xuất khẩu cà phê thứ 9 tại thị trường Singapore với thị phần khá nhỏ, chỉ chiếm khoảng 2,22%.

Bảng 3: Top 15 nước xuất khẩu cà phê vào thị trường Singapore

STT

Quốc gia

Kim ngạch năm 2022

Kim ngạch  năm 2023

Tăng/giảm 2023 so với cùng kỳ 2022

Thị phần tại thị trường Singapore

 

(đơn vị: nghìn SGD)

(đơn vị: nghìn SGD)

 

1

Malaysia

18,071

24,664

36.48%

17.32%

 

2

Indonesia

29,262

23,589

-19.39%

16.57%

 

3

Thụy Sỹ

27,121

22,758

-16.09%

15.98%

 

4

Đức

3,938

11,141

182.91%

7.83%

 

5

Brazil

12,036

10,598

-11.95%

7.44%

 

6

Ý

6,278

6,158

-1.91%

4.33%

 

7

Mỹ

14,879

5,263

-64.63%

3.70%

 

8

COLOMBIA

7,728

4,948

-35.97%

3.48%

 

9

Việt Nam

2,617

3,161

20.79%

2.22%

 

10

Úc

3,779

2,908

-23.05%

2.04%

 

11

HONDURAS

1,729

2,623

51.71%

1.84%

 

12

GUATEMALA

1,095

2,412

120.27%

1.69%

 

13

Nhật Bản

1,483

2,104

41.87%

1.48%

 

14

ETHIOPIA

2,261

2,065

-8.67%

1.45%

 

15

Anh Quốc

1,783

1,926

8.02%

1.35%

 

 Tổng kim ngạch NK:

150,776

142,372

-5.57%

 

 

Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Singapore năm 2023

(đơn vị: nghìn SGD)

Sản phẩm

2022

2023

2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022

Thị phần của Việt Nam

Quốc gia chiếm thị phần lớn nhất

Cà phê (HS0901)

2,617

3,161

20.79%

2.22%

Malaysia 17,3%

Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120)

257

329

28.02%

1.08%

Brazil 26,3%

Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130)

797

634

-20.45%

3.84%

Indonesia 88,5%

Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111)

79

301

281.01%

1.18%

Malaysia 52,2%

Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112)

161

49

-69.57%

10.61%

Indonesia 41,6%

Cà phê đã rang và xay (HS09012120)

792

1,426

80.05%

3.08%

Thụy Sỹ

41,2%

 

Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Singapore 3 tháng đầu năm 2024

(đơn vị: nghìn SGD)

Sản phẩm

3T/2022

3T/2023

3T/2024

2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022

2024 tăng/giảm
cùng kỳ 2023

Thị phần của Việt Nam

Cà phê (HS0901)

460

532

1,465

15.65%

175.38%

3.64%

Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120)

 -

107

557

420.56%

7.24%

Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130)

186

55

618

-70.43%

1023.64%

14.04%

Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111)

85

1

-98.82%

0.02%

Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112)

 -

49

 -

 -

Cà phê đã rang và xay (HS09012120)

47

231

81

391.49%

-64.94%

0.74%

Số liệu tại Bảng 4 và 5 cho thấy kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Singapore tăng trưởng mạnh (đạt 20.79% năm 2023 và hơn 1,75 lần trong 3 tháng đầu năm 2024). Trong cơ cấu các mặt hàng cà phê xuất khẩu sang Singapore, nhóm Cà phê đã rang và xay (HS09012120) có kim ngạch cao nhất, đạt hơn 1,42 triệu SGD (năm 2023), tiếp theo là nhóm Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130), đạt 634.000 SGD (năm 2023). Trong khi đó mặc dù có kim ngạch xuất khẩu còn khiêm tốn nhưng Nhóm Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120) hiện tăng trưởng rất tốt (tăng 28% trong năm 2023 và 4,2 lần trong 3 tháng đầu năm 2024).

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu cà phê từ Singapore sang Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây, tăng 40,51% trong năm 2022 (đạt gần 1,95 triệu SGD) và 67,21% trong năm 2023 (đạt hơn 3,25 triệu SGD – cao hơn kim ngạch xuất khẩu cà phê từ Việt Nam sang Singapore). Trong cơ cấu nhóm hàng, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120) - chiếm 70,22% kim ngạch nhập khẩu cà phê năm 2023 với giá trị gần 2,29 triệu SGD, tiếp theo là Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130) – chiếm 12,11% kim ngạch nhập khẩu cà phê năm 2023 với giá trị 394.000 SGD. Các mặt hàng còn lại chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Bảng 6: Kim ngạch nhập khẩu cà phê từ Singapore của Việt Nam năm 2023

(đơn vị: nghìn SGD)

Sản phẩm

2021

2022

2023

2022 tăng/giảm
cùng kỳ 2021

2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022

Thị phần từng loại cà phê

Cà phê (HS0901)

1,385

1,946

3,254

40.51%

67.21%

 

Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120)

 -

707

2,285

 -

223.20%

70.22%

Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130)

719

554

394

-22.95%

-28.88%

12.11%

Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111)

 -

140

221

57.86%

6.79%

Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112)

 -

2

 -

-

0.06%

Cà phê đã rang và xay (HS09012120)

31

53

125

70.97%

135.85%

3.84%

 

Bảng 7: Kim ngạch nhập khẩu cà phê từ Singapore của Việt Nam 3 tháng đầu năm 2024

(đơn vị: nghìn SGD)

Sản phẩm

3T/2022

3T/2023

3T/2024

2023 tăng/giảm
cùng kỳ 2022

2024 tăng/giảm
cùng kỳ 2023

Cà phê (HS0901)

439

684

274

55.81%

-59.94%

Cà phê Arabica chưa rang (HS 09011120)

 

555

157

 

-71.71%

Cà phê Robusta chưa rang (HS 09011130)

196

 

 

 

 

Cà phê Arabica đã rang chưa xay (HS 09012111)

 

86

14

 

-83.72%

Cà phê Robusta đã rang chưa xay (HS 09012112)

 

 

 

 

 

Cà phê đã rang và xay (HS09012120)

 

5

48

 

860.00%

Mặc dù đạt mức tăng trưởng xuất khẩu khá tốt những năm gần đây nhưng thị phần của cà phê Việt Nam tại Singapore còn rất khiêm tốn so với các đối tác khác trong khu vực. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu cà phê từ Singapore có chiều hướng tăng lên, thậm chí đã vượt giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023, cho thấy doanh nghiệp cà phê Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến thị trường Singapore. Trong khi đó, nhu cầu trong nước đối với một số loại cà phê không phải thế mạnh của ta (như Arabica) ngày càng tăng cao khiến Việt Nam phải nhập những loại này từ các thị trường khác trong đó có Singapore (vốn có thế mạnh trong nhập khẩu, chế biến, đóng gói rồi tái xuất sang nước thứ ba).

Mặc dù quy mô dân số nhỏ, nhưng giá trị nhập khẩu cà phê của Singapore tương đối cao (140-150 triệu SGD/năm), tương đương quy mô xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan hoặc Indonesia. Trong khi đó các sản phẩm cà phê của Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang Singapore mới chiếm khoảng 2,2% thị phần, con số này cho thấy tiềm năng của thị trường Singapore đối với cà phê Việt Nam còn khá lớn. Ngoài nhu cầu tiêu dùng nội địa, Singapore còn là trung tâm thương mại trung chuyển hàng đầu khu vực, nếu khai thác tốt sẽ giúp mặt hàng cà phê Việt Nam xuất khẩu sang các nước thứ ba.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore đang tích cực công tác kết nối với các doanh nghiệp cà phê của Việt Nam để đưa các thông tin mặt hàng mà các nhà nhập khẩu Singapore đang tìm kiếm; kết nối với Hiệp hội các ngành công nghiệp, thương mại của Singapore để hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, tăng sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại địa bàn.

Để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê sang thị trường Singapore nói riêng và thị trường thế giới nói chung, cần sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành, địa phương, sự chung tay của các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp cà phê Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và trực tiếp tham gia hội chợ triển lãm quốc tế tại Singapore được coi là một trong những cách tiếp cận địa bàn tốt nhất.

Trong tháng 6 năm 2024, dự kiến có Gian hàng Việt Nam một số hội chợ triển lãm tại Singapore, các doanh nghiệp có thể xem xét tham gia: https://sigepasia.com.sg; https://nrfbigshowapac.nrf.com. Các doanh nghiệp có nhu cầu, liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Singapore để được hỗ trợ ưu đãi giá thuê gian hàng khi tham gia Gian hàng Việt Nam tại đây.


Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Singapore Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website