A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, để tạo điều kiện cho các bên liên quan trình bày thông tin và ý kiến, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (mã số vụ việc: AC02.AD13-AS01).

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, để tạo điều kiện cho các bên liên quan trình bày thông tin và ý kiến, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, cụ thể như sau:

1.Thời gian: 14h00-17h00 ngày 09 tháng 3 năm 2022 (theo giờ Hà Nội)

2.Hình thức: Trực tuyến. Cơ quan điều tra sẽ gửi hướng dẫn truy cập cho các Bên liên quan đã đăng ký trước thời hạn quy định.

3.Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

4.Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung đăng ký trình bày tại phiên tham vấn

Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 07 tháng 3 năm 2022 (theo giờ Hà Nội). 

Thời hạn gửi nội dung đăng ký trình bày tại phiên tham vấn (nếu có): Trước 17h00 ngày 07 tháng 3 năm 2022.

5.Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản hoặc thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:

Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: Số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 7303.7898

Email: trangntph@moit.gov.vn; minhbty@moit.gov.vn;

Cơ quan điều tra trân trọng thông báo.

Vui lòng nhấp vào đây để tải về:

  1. Thông báo của Cơ quan điều tra.
  2. Đơn đăng ký tham vấn (doc).

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website