Những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương thời gian qua

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:18

Luật Bảo vệ môi trường đã được sửa đổi và thông qua 4 lần tương ứng với yêu cầu bảo vệ môi trường qua từng giai đoạn, trong đó, mới nhất là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tuy nhiên, phải đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 mới quy định rõ trách nhiệm về bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương. Ngay khi Luật có hiệu lực từ 1/7/2006, Bộ Công Thương đã giao Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp (nay là Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) là cơ quan tham mưu giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Video liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website