Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ 6, 15/09/2023 | 16:37

Để triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030” (Chương trình), Bộ Công Thương đã và đang phối hợp các bộ, ngành hữu quan và các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh, sạch; đồng thời, tích cực hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực có áp dụng công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả… tại các địa phương.

Video liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website