Tập trung tái cơ cấu ngành Công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Thứ 6, 25/11/2022 | 13:52

Trong thời gian qua, quá trình tái cơ cấu ngành Công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động đã đi vào thực chất hơn, ngày càng hướng vào lõi công nghiệp hóa.

Video liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website