Các viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương: Chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ 7, 16/04/2022 | 16:22

Trong thời gian qua, các Viện nghiên cứu thuộc Bộ  Bộ Công Thương luôn đóng vai trò quan trọng trong triển khai chiến lược và các chương trình Khoa học và công nghệ lớn của Bộ.

Video liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website