Thích ứng tiêu chuẩn xanh, rộng đường cho hàng Việt vào của EU

Thứ 5, 02/11/2023 | 19:02

Mặc dù, quá trình chuyển đổi xanh của EU đã tạo ra lộ trình từng bước để hàng hoá Việt Nam xuất khẩu có thể dần thích ứng, nhưng quỹ thời gian không còn nhiều. Chuyển đổi xanh, phát triển bền vững là một xu thế không thể đảo ngược.

Video liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website