A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – những kết quả đạt được năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương) tổ chức ngày 25 tháng 3 năm 2022 đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh 3 mục tiêu: Thứ nhất phải xác định được những vấn đề trọng tâm cần giải quyết; Thứ hai là phải cung cấp được các thông tin chính thống, kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, giải pháp của ngành và Thứ ba là tập trung vào những vấn đề xã hội quan tâm. Về nội dung, cần tập trung lan tỏa thông tin chính thống, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, kết quả thực hiện những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến ngành; đi sâu, phân tích, cung cấp những thông tin cần thiết ở những điểm mới, điểm khó, điểm nhạy cảm cả trong nhận thức và hành động mà xã hội quan tâm; có thể đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái hoặc đấu tranh gián tiếp thông qua cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác.

Tổng kết đánh giá một năm thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 28/1/2022 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương có thể điểm những kết quả đạt được trên 3 nhóm nhiệm vụ:

Một là, công tác tổ chức hội nghị, hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên, công chức ngành Công Thương trong năm 2022 được tổ chức thường xuyên, đều suốt các Quý trong năm 2022. Trên cơ sở quy chế phối hợp công việc, chương trình công tác cả năm, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã phối hợp với Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc Bộ tổ chức lồng ghép việc quán triệt về chủ trương, đường lối, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động ngành Công Thương, nhất là cấp lãnh đạo, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã phối hợp tổ chức và tham gia 4 cuộc hội nghị trong Quý I (tháng 3/2022 cùng Đảng ủy Bộ), Sơ kết hoạt động Quý II (Ban Chỉ đạo 35 họp), chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quý III và Hội nghị tổng kết trong Quý IV.

Hai là, hoạt động nghiệp vụ liên quan đến việc viết bài, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, có tính chất nhạy cảm được xã hội quan tâm; về công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ đối với hoạt động doanh nghiệp tác động trực tiếp tới sự phát triển của nền kinh tế, cuộc sống của nhân dân, qua đó phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Trong cả năm 2022, Bộ Công Thương đã đăng tải trên 70 bài viết trên Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng tại website của Bộ Công Thương, Báo và tạp chí Công Thương đề cập đến các nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của một số đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác phổ biến, quán triệt triển khai nghị quyết 35-NQ/TW đã được tiến hành thường xuyên thông qua hình thức đôn đốc trực tiếp hàng tuần, đặc biệt các đơn vị được đặt hàng chuẩn bị các nội dung đăng tải trên website, báo ngành; các đơn vị có nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội, các cơ quan ngôn luận và nhân dân quan tâm; các nội dung được Chính phủ các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Bộ Công Thương phải tập trung thực hiện, giải trình... Cơ bản, trong năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện tốt việc quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức chính trị của các cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, Hướng dẫn 02-HD/UBKTW ngày 29/11/2021 để thực hiện Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021; Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018.

Năm 2022 các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên đã thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, bài viết về hoạt động của đơn vị (làm công tác Xây), đồng thời phối hợp với các đơn vị truyền thông trong và ngoài Bộ để có những nội dung, hình thức phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù định (nhiệm vụ Chống), cụ thể đã đăng tải 72 bài viết trên trên website của Bộ Công Thương; phối hợp và chỉ đạo đầu mối BCĐ 35 ở Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương đăng tải nhiều bài viết, bình luận về các chủ đề, nội dung đa dạng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ngành Công Thương. Đặc biệt khi có những vấn đề nóng, nhạy cảm xảy ra, các cơ quan truyền thông của Bộ đã phối hợp bộ phận thường trực BCĐ 35 thực hiện rất nhanh chóng, đầy đủ việc thông tin, tuyên truyền và quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương cũng như tới toàn dân.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công Thương cũng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trong việc cung cấp thông tin đăng tải trên Website Hương Sen Việt; đề xuất hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin chính thống tới các cơ quan báo chí, định hướng tới đội ngũ phóng viên về những nội dung, vấn đề nóng của ngành Công Thương, qua đó định hướng được dư luận hiểu đúng, hiểu rõ và chính xác những công việc và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương với những vấn đề được xã hội quan tâm như quản lý điều hành kinh doanh xăng dầu, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn vướng mắc xuất khẩu hàng nông sản qua biên giới; đảm bảo cung cầu hàng hóa trong thời gian đại dịch COVID-19, việc xử lý các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra trong một số nội dung có liên quan của ngành Công Thương…

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Công Thương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện tốt, đó là: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các kế hoạch, hướng dẫn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng, có biện pháp uốn nắn những lệch lạc, sai trái trong nội bộ; tăng cường khả năng tự “đề kháng” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những quan điểm sai trái, thù địch; Phối hợp thường xuyên với các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công Thương để có những định hướng dư luận kịp thời và những phương án đấu tranh hiệu quả, thiết thực./.


Nguồn:Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website