A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ trong Kế hoạch năm 2024

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-BCT ngày 13 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2024 (gửi kèm theo công văn này), Vụ Khoa học và Công nghệ Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN tại danh mục được phê duyệt tại Quyết định nêu trên.

Chi tiết, xem tại đây

Địa chỉ nhận Hồ sơ: Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), 23 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ, nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ về Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: nguyenld@moit.gov.vn / Điện thoại: 024.22202312).


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website