Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

  • Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam

Nguồn: moit.gov.vn

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website