A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 24/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (TKNL&PTBV) - Bộ Công Thương đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Chương trình Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam II (V-LEEP II) tổ chức Hội thảo phổ biến Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch hành động)

Sự kiện có sự tham gia của hơn một trăm đại diện đến từ các cơ quan/ đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các bộ ngành và cơ quan chính phủ có liên quan, các đối tác phát triển quốc tế, Sở Công Thương các tỉnh phía Nam, các doanh nghiệp, hiệp hội, và các cơ quan báo chí & truyền thông trong nước. Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương có sự tham gia của các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu, và các nhà khoa học. Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ứng phó với Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh của ngành Công Thương. 

Theo đó, ngày 14/12/2022, Bộ Công Thương đã chính thức phê duyệt "Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Đây là bước khởi đầu quan trọng cho tiến trình dài hạn đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam, trong đó Kế hoạch hành động đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, kiểm soát phát thải khí nhà kính nhằm giảm dấu vết carbon, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

Để triển khai các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của ngành Công Thương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôzôn, và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bao gồm Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Quyết định 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, và Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

USAID đã hỗ trợ Vụ TKNL&PTBV nghiên cứu, rà soát kinh nghiệm quốc tế và chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và đề xuất khung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hỗ trợ của USAID là hết sức kịp thời và có ý nghĩa quan trọng giúp xác định các hành động để giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Với hỗ trợ của USAID, Vụ TKNL&PTBV đã hoàn thành Kế hoạch hành động một cách kịp thời và hiệu quả. Thời gian tới, USAID sẽ hợp tác với Bộ Công Thương để thực hiện Kế hoạch hành động thông qua việc hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng sạch và sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời huy động đầu tư của khu vực tư nhân vào các công nghệ năng lượng tiên tiến. USAID tiếp tục hợp tác với Bộ Công Thương trong thiết kế và triển khai các kế hoạch chiến lược để đẩy nhanh quá trình sản xuất và truyền tải năng lượng sạch trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong quá trình Việt Nam chuyển dịch cơ cấu năng lượng từ một hệ thống dựa vào than đá sang một hệ thống dựa vào năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên.


Tác giả: Thủy Linh

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website