A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

4 trường đại học của ngành Công Thương trong top 50 của VNUR

Viet Nam’s University Rankings (VNUR) vừa công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2023 trong đó có 4 trường đại học của ngành Công Thương nằm trong top 50.

Viet Nam’s University Rankings (VNUR) – bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam, vừa công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2023. Trong đó, có 4 trường đại học của ngành Công Thương nằm trong top 50 và 1 trường nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh xếp thứ 11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xếp thứ 23, Trường Đại học Điện lực xếp thứ 25, Trường đại học Kinh tế -Kỹ thuật, công nghiệp xếp thứ 45 và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được xếp thứ 53.

VNUR dựa vào các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với thực tiễn cũng như các định hướng về chuẩn mực và chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam, cũng như các nguyên tắc xếp hạng quốc tế.

4 trường đại học của ngành Công Thương trong top 50 của VNUR

Đại học Công nghiệp Hà Nội xếp vị trí 23 trên bảng xếp hạng

Đơn cử như Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đứng vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng toàn quốc với tổng số điểm 54,80, trong đó: Xếp hạng tiêu chuẩn chất lượng được công nhận: 27; Xếp hạng tiêu chuẩn dạy học: 19; Xếp hạng tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học: 58; Xếp hạng tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế: 16; Xếp hạng tiêu chuẩn người học: 42; Xếp hạng tiêu chuẩn cơ sở vật chất: 177.

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2023 đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn, bao gồm các báo cáo ba công khai, các đề án tuyển sinh.

Bên cạnh đó là các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QS, THE… QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan.

Tổng cộng có 191 trường có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua chỉ số gồm 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Mỗi trường trong top 100 đều được kèm theo bản giới thiệu tóm tắt về thành tựu nổi bật của mình. Những thông tin về xếp hạng còn được phân loại theo các loại hình công lập và tư thục, tỉnh/thành, vùng kinh tế, nhóm ngành đào tạo và các tiêu chuẩn xếp hạng.

VNUR tiến hành việc xếp hạng các trường đại học thông qua thu thập và xử lý số liệu theo 6 tiêu chuẩn, bao gồm 17 tiêu chí quan trọng, đảm bảo được sự đối sánh toàn diện và cân bằng nhất, qua đó đảm bảo độ tin cậy cao đối với học sinh, phụ huynh, doanh nghiệp, sinh viên đại học, cũng như các trường đại học và Chính phủ.

Ngoài các thông tin về xếp hạng chung, người đọc có thể tham khảo các khía cạnh xếp hạng trường đại học theo loại hình công lập hoặc tư thục, theo vùng/miền, theo tỉnh/thành, theo khối ngành và theo từng tiêu chuẩn.


Nguồn:Báo Công Thương Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website