A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/2, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đạị đoàn kết.

Hội nghị quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối tới 416 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối với sự tham gia của 18.319 đảng viên.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Điểm cầu Trung ương tại Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương

Dự và chủ trì tại điểm cầu Đảng uỷ Bộ Công Thương có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các ban của Đảng bộ Bộ Công Thương, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ Công Thương và đông đảo các đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Điểm cầu Hội nghị tại Đảng uỷ Bộ Công Thương

Tại Hội nghị, các đảng viên tham dự đã được nghe Đại sứ, TS. Phạm Lan Dung, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu chuyên đề về cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là công trình đầu tiên mang tính hệ thống, tập hợp những phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao. Các bài viết được tập hợp trong cuốn sách đã thể hiện một cách cụ thể, sâu sắc và sinh động sự đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư trên nhiều cương vị khác nhau trước đây và với cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng ta hiện nay trong việc xây dựng và phát triển đường lối đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đối với công tác đối ngoại trên cả ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Các bài viết, bài phát biểu thể hiện bước phát triển về tư duy lý luận, trí tuệ sắc sảo, tầm bao quát chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, kết hợp với thực tiễn phong phú, sinh động, cùng phong cách của người đứng đầu, cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của đồng chí đối với những vấn đề trọng yếu của đất nước; đồng thời cũng rất thận trọng, cân nhắc kỹ trước những vấn đề còn nhiều ý kiến, theo sát những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực để có sự chỉ đạo phù hợp.

Theo Đại sứ Phạm Lan Dung, cuốn sách của Tổng Bí thư đã đúc kết những tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam; hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam; là tài liệu tham khảo rất có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

“Đây có thể coi là cuốn cẩm nang đầy đủ về đường lối đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam”, Đại sứ Phạm Lan Dung nói.

Đại sứ Phạm Lan Dung cũng đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của các đại biểu dự Hội nghị và làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam thời gian qua.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng uỷ Bộ Công Thương

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu chuyên đề về nội dung cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là một cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn, bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp trong xã hội.

Đó là những tư tưởng vượt trội, tầm nhìn sâu rộng, biện chứng, thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam; văn phong mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, sâu lắng, đi vào lòng người.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Nội dung cuốn sách toát lên tư tưởng lớn, tình cảm chân thành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị ở nhiều địa bàn khác nhau, từ miền núi, biên giới đến miền biển; từ nhà máy đến ruộng đồng.

Đến đâu, đồng chí Tổng Bí thư cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương bệnh binh, các cụ cao tuổi, các cháu thiếu niên, nhi đồng, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo… Những lời thăm hỏi, động viên đó có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự quan tâm, tình cảm yêu thương, đồng cảm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta với các tầng lớp nhân dân, để lại ấn tượng sâu sắc, làm lay động lòng người.

“Cuốn sách sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nói.

Cũng theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, lan toả tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các tầng lớp nhân dân, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động như chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã điểm lại những nội dung cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu trong hai chuyên đề được trình bày tại Hội nghị.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: vov.vn)

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, đây là hai cuốn sách hết sức quan trọng, hết sức tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư.

Để tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung nêu trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngay sau Hội nghị này triển khai ba nội dung:

Một là, tiếp tục quán triệt các nội dung tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư tới tất cả các đảng viên và cán bộ trong Khối; công việc này cần được tiến hành sớm và khẩn trương.

Hai là, các đảng viên trực tiếp dự Hội nghị hôm nay tiếp tục dành thời gian, công sức nghiên cứu nội dung các chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị, nhất là các đảng viên thuộc các lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư.

Ba là, tất cả các cán bộ, đảng viên trong toàn Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư trong công việc hàng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời, góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả.


Nguồn:Báo Công Thương Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website