A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Algeria mời thầu thực hiện dự án sản xuất 1000 MW điện mặt trời

Ngày 25/12/2021, Bộ Chuyển tiếp Năng lượng và Năng lượng tái tạo của Algeria đã thông báo trên website https://mteer.gov.dz/index.php/fr/ của bộ này về việc mời thầu quốc tế thực hiện dự án sản xuất 1000 MW điện bằng năng lượng mặt trời có tên "Solar 1000 MW". 

Thương vụ Việt Nam tại Algeria xin giới thiệu nội dung thông báo này để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo

CỘNG HÒA ALGERIA DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN

BỘ CHUYỂN TIẾP NĂNG LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

THÔNG BÁO MỜI THẦU CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Trong khuôn khổ chính sách quốc gia về chuyển tiếp năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo, áp dụng những quy định của Nghị định thực thi số 17-98 ngày 26/2/2017 đã được sửa đổi bổ sung về thủ tục gọi thầu sản xuất năng lượng tái tạo hoặc cùng sản xuất và tích hợp vào hệ thống cung ứng năng lượng điện quốc gia, Bộ Chuyển tiếp năng lượng và Năng lượng tái tạo mời các nhà đầu tư tham gia dự thầu thực hiện Dự án «Solar 1000 MW».

NỘI DUNG

1. Dự án «Solar 1000 MW» nhằm thành lập các Công ty dự án (SPV) phụ trách thực hiện dự án các nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 1000 MWc phân chia thành các lô từ 50 đến 300 MW/mỗi lô trên lãnh thổ Algeria với thời gian thực hiện được ghi rõ trong các tài liệu mời thầu.

2. Các địa điểm đặt cơ sở sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo sẽ được Công ty Năng lượng tái tạo Algeria gọi tắt là «SHAEMS» cung cấp cho các công ty dự án.

3. SHAEMS được Bộ trưởng Bộ Chuyển tiếp Năng lượng và Năng lượng tái tạo giao phụ trách việc mời các nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án «Solar 1000 MW» theo Quyết định số 07 ngày 28/11/2021 để chuẩn bị và xử lý việc gọi thầu nhằm thực hiện dự án nói trên căn cứ vào các quy định sau:

- Các công ty dự án sẽ phụ trách phát triển, cấp vốn, thiết kế và cung ứng trang thiết bị, xây dựng, khai thác và bảo dưỡng các nhà máy điện mặt trời, xây dựng các cơ sở dẫn và kết nối với các lưới điện của những nhà máy điện nói trên cũng như kinh doanh điện sản xuất từ những nhà máy này theo luật và quy định hiện hành của Algeria cũng như trong các tài liệu của hợp đồng.

- Công ty SHAEMS sẽ liên kết với nhà đầu tư tham gia vốn trong các công ty thuộc dự án, riêng lẻ hoặc kết hợp với các doanh nghiệp nhà nước và/hoặc tư nhân. Các nhà máy điện mặt trời của mỗi lô sẽ được Công ty dự án được giao phát triển.

- Việc thương mại hóa điện sản xuất sẽ được thực hiện thông qua một hợp đồng mua bán điện (Power Purchase Agreement PPA) được ký kết giữa công ty dự án và người mua được chỉ định với thời hạn khai thác 25 năm đối với mỗi một nhà máy điện.

NHỮNG YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

1. Việc tham gia vào đợt gọi thầu này được mở cho tất cả các pháp nhân hay thể nhân Algeria và nước ngoài, cá nhân hoặc theo nhóm. Các ứng viên này sẽ:

- Huy động nguồn vốn cần thiết cho việc thực hiện dự án Solar 1000 MW theo những quy định nêu ở đoạn 3.1;

- Chứng minh bằng các văn bản đã được xác nhận đã từng phát triển và thiết kế các dự án nhà máy sản xuất điện độc lập (mô hình IPP, nhất là từ các nguồn năng lượng tái tạo);

-  Có năng lực thực hiện mọi yêu cầu cho loại dự án này.

2.  Các nhà đầu tư quan tâm đến việc thực hiện dự án này sẽ phải bảo đảm việc phát triển, tài trợ, thiết kế, cung ứng trang thiết bị, xây dựng, khai thác và bảo trì các nhà máy điện, thực hiện việc lắp đặt thiết bị dẫn và kết nối các lưới điện cũng như thương mại hóa điện sản xuất từ các nhà máy nói trên.

3. Việc tham gia gọi thầu phải tuân thủ điều kiện tôn trọng tỷ lệ tối thiểu về nội địa hóa đối với mỗi loại sản phẩm và dịch vụ trong nước được nêu trong các tài liệu của cuộc gọi thầu các nhà đầu tư.

4. Mỗi thành viên của một nhóm không thể tham gia một nhóm khác trong số những người nhận thầu dự án này.

4. Mỗi ứng viên có thể nhận thầu một hoặc nhiều lô với tổng công suất tối đa là 300 MW.

THỦ TỤC XIN NHẬN BỘ HỒ SƠ KỸ THUẬT VỀ DỰ THẦU

Các nhà đầu tư quan tâm đến cuộc gọi thầu này phải xác nhận ý định xin nhận được bộ hồ sơ kỹ thuật thông qua việc gửi thư đến công ty SHAEMS kèm theo scan chứng từ đã thanh toán tới hòm thư điện tử solar1000MW@shaems.dz.

Chứng từ thanh toán phải nêu rõ tài khoản trong ngân hàng của ứng viên với tổng số tiền không hoàn lại là 140.000 Dina Algeria vào tài khoản nhân hàng số 002 00005 00522000083 84 của công ty SHAEMS hoặc 1000 USD vào tài khoản ngoại tệ số số 002 00005 0053000020 53 của công ty SHAEMS mở tại Ngân hàng đối ngoại Algeria (Banque Extérieure d’Algérie, chi nhánh Agence Hydra Djenane El Malik, Hydra –Alger).

Khi nhận được các chứng từ nêu trên, công ty SHAEMS sẽ thông báo cho nhà đầu tư liên quan thời gian hẹn gặp để nhận bộ hồ sơ kỹ thuật dự thầu.

CÁC CUỘC HỌP CUNG CẤP THÔNG TIN

Theo quy định về hồ sơ kỹ thuật dự thầu dự án, các cuộc họp giải thích sẽ diễn ra trước ngày nộp bản chào kỹ thuật và bản chào tài chính của các ứng viên đã nhận được hồ sơ kỹ thuật nhằm cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để ứng viên chuẩn bị và lập bản chào.

NỘP CÁC BẢN CHÀO

Các bản chào của dự án Solar 1000 MW phải bao gồm một bản chào kỹ thuật và một bản chào tài chính.

Mỗi bản chào được bỏ vào trong một phong bì dán kín và niêm phong, nêu rõ tham chiếu và nội dung của cuộc gọi thầu cũng như tên «bản chào kỹ thuật» (dự án Solar 1000 MW) hay «bản chào tài chính» tùy theo từng trường hợp.

Bản chào tài chính phải chứa mô hình kinh tế do người nhận thầu đưa ra dùng để tính toán giá KWh của mỗi nhà máy điện.

Việc dự thầu được thực hiện trong một giai đoạn duy nhất với việc nộp đồng thời các bản chào kỹ thuật và tài chính. 

HỢP THỨC HÓA CÁC BẢN CHÀO

Thời gian hợp thức hóa các bản chào kỹ thuật và tài chính của dự án Solar 1000 MW trong khuôn khổ cuộc mời thầu là 180 ngày kể từ ngày nộp các bản chào.

NỘP VÀ MỞ PHONG BÌ THƯ CHỨA BẢN CHÀO

Các ứng viên phải nộp bản chào kỹ thuật và tài chính vào ngày 30/4/2022 vào lúc 10h00 (giờ địa phương) theo địa chỉ sau: Phòng hội thảo, tháp B, tòa nhà Cité Chabani, Val d’Hydra, thủ đô Alger (Salle des conférences, Tour B, Immeuble Cité Chabani, Val d’Hydra, Alger).

Việc mở phong bì chứa bản chào kỹ thuật sẽ diễn ra vào ngày 30/4/2022 từ lúc 10h00 (giờ địa phương). Việc mở phong bì thư sẽ thực hiện trong 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Mở phong bì chứa bản chào kỹ thuật;

Giai đoạn 2: Mở phong bì thư chứa bản chào tài chính vào ngày sau đó nếu các bản chào kỹ thuật của các nhà nhận thầu được lựa chọn

CÁC BẢO ĐẢM NGÂN HÀNG

Bảo lãnh dự thầu

Các bản chào kỹ thuật và tài chính phải được đi kèm các giấy tờ hành chính theo yêu cầu ghi trong hồ sơ kỹ thuật của cuộc gọi thầu và các khoản bảo lãnh dự thầu cụ thể như sau :

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài:

 - Phải có tổng số tiền 500.000 USD từ một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Algeria đối với mỗi lô trong dự án Solar 1000 MW.

- Các chứng từ gốc về bảo lãnh dự thầu phải được bỏ vào hồ sơ dự thầu.

Đối với các nhà đầu tư Algeria:                                                  

- Có tổng số tiền 70.000.000 Dina Algeria từ một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Algeria đối với mỗi lô trong dự án Solar 1000 MW.

- Các chứng từ gốc về bảo lãnh dự thầu phải được bỏ vào hồ sơ dự thầu.

Đối với các bản chào chung của nhà đầu tư Algeria và nước ngoài:

Khoản tiền bảo lãnh dự thầu phải được nộp bằng ngoại tệ đối với nhà đầu tư quốc tịch nước ngoài và bằng đina đối với nhà đầu tư Algeria theo tỷ lệ tham gia của mỗi nhà đầu tư.

Khoản tiền bảo lãnh dự thầu có thể giải ngân trở thành thành tiền bảo đảm đầu tư nếu người dự thầu được lựa chọn.

Tiền bảo đảm đầu tư

Tổng khoản tiền đặt cọc để bảo đảm đầu tư được ấn định ở mức 10% tổng các khoản chi đầu tư. Người dự thầu đã được lựa chọn sẽ nộp khoản này đối với mỗi nhà máy điện khi quyết toán tài chính và số tiền sẽ được giải phóng khi nhà máy đi vào sử dụng.

THẨM ĐỊNH CÁC BẢN CHÀO

- Các bản chào kỹ thuật và tài chính sẽ được thẩm định theo thủ tục đánh giá được mô tả trong các tài liệu của cuộc gọi thầu này. Kết quả thẩm định sẽ được thông báo đến tất cả những người dự thầu.

- Những người dự thầu được lựa chọn sau khi thẩm định các bản chào kỹ thuật sẽ được mời dự phiên mở phong bì chứa các bản chào tài chính.

- Sau khi kiểm tra và thẩm định các bản chào tài chính, những người dự thầu được lựa chọn sẽ được giao các hợp đồng đối với mỗi lô. Việc giao nhận này sẽ được thực hiện trên cơ sở giá thấp nhất so với giá trần.

- Sau khi thẩm định các bản chào tài chính, người dự thầu được lựa chọn sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận bản chào, liên quan đến giá KWh từ mô hình đánh giá kinh tế của cuộc mời thầu.

Tất cả những người dự thầu không được lựa chọn sau khi thẩm định các bản chào tài chính cũng sẽ được thông báo.

Các bản chào tài chính của những người dự thầu mà bản chào kỹ thuật của họ trước đó bị đánh giá là không phù hợp sẽ được trả lại mà không bị mở ra.


Tác giả: Hoàng Đức Nhuận
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Algeria Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website