A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện

Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 745 ngày 15/8/2023, yêu cầu bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích, sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân là một cân đối lớn của nền kinh tế và là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành điện. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bằng nhiều hình thức từ sớm, từ xa về việc đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Giao nhiệm vụ cụ thể đến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương trong cả nước thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo cung ứng điện.

Để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch; chỉ đạo vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố đối với các nguồn điện. Theo đó, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi, tối ưu tổng thể.

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát cá nội dung như: lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp điện; khai thác tối đa hiệu quả nguồn khí tự nhiên trong nước cho sản xuất điện; cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy nhiệt điện và điều hành guồn nước đối với các nhà máy thủy điện…

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, thủ tục liên quan đến việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, xây dựng Dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch ra các tỉnh Bắc Bộ ( đến Phố Nối) để tăng cường truyền tải ra các tỉnh Bắc Bộ vào các tháng cao điểm nắng nóng năm 2024.

Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích, sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất.

Để giải quyết những vướng mắc về phát triển nguồn điện, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ, EVN, PVN về chuyển chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/8/2023.


Tác giả: Linh Lê

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website