A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 của Bộ Công Thương.

Kế hoạch này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2024 của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng. 

Chi tiết Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, xem tại đây.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, xem tại đây


Nguồn:Thanh tra Bộ Copy link

Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website