Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ

Ngày 11/6, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hải phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương; ông Đặng Hải Dũng - Chuyên viên cao cấp Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững; ông Dương Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa.

  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị

  • Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hải phòng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương

  • Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hải Dũng - Chuyên viên cao cấp Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

  • Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa

  • hứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc mừng các lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ mới

  • Tân Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Trần Thành Vin phát biểu nhận nhiệm vụ

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website